- Azure viktig for utviklingen

- Azure viktig for utviklingen

Teknisk direktør Sigurd From i Dips har tro på nasjonale retningslinjer for tjenestebaserte løsninger.

Dips er et av de norske selskapene som har sendt en liten delegasjon til Microsoft Professional Developers Conference 2008. Etter å ha hørt Microsofts sjefsarkitekt Ray Ozzies innlegg mandag, er teknisk direktør Sigurd From overbevist om at Microsofts tilnærming til nettbasert databehandling, med det nye operativsystemet Azure i første rekke, vil bli viktig.

- Tradisjonelt er man vant til å forholde seg til en klient/tjener-arkitektur. Her innføres et tredje element, tjenesteleddet. Det vil bety mye for programvareindustrien fremover, sier From.

Selv om det er viktig, mener han at det ikke er noe dramatisk skritt Microsoft tar.

- Det er det ikke, men det peker ut den retningen som programvareutvikling nå tar.

Utvendig automatisering

Dips er en stor leverandør av elektroniske pasientjournaler til helse-Norge. Tjenesteorienteringen vil nå sykehusene, uten at han tror at de store avgjørelsene blir tatt av hvert enkelt helseforetak.

- Vi kommer nok til å få nasjonale retningslinjer som regulerer dette for helsesektoren. Det har de i Sverige, og det er en trend i EU.

Han understreker at sikkerhet og sporbarhet blir nøkkelelementer i en slik ny arkitektur.

- Det Ray Ozzie sa innledningsvis om at automatiseringen tidligere skjedde inne i en bedrift, mens den nå vil flyttes ut av bedriftens fire vegger, er viktig, sier From.

Nettverk av tjenester

From påpeker også at det ikke kun er en pc som vil være klient for tjenestene, men også mobiltelefoner, håndholdte og ikke minst – andre tjenester.

- Det kan være en tjeneste som abonnerer på en annen tjeneste. På den måten vil det etter hvert bli et nettverk av tjenester. Det vi da trenger, er gode systemer for å styre alle tjenestene, sier From.

Computerworld Norge er tilstede på Professional Developers Conference i LA og gir deg de viktigste nyhetene.

Drift