Bare en av sju blir grønne

Bare en av sju blir grønne

Tre av fire bedrifter vil ha et grønt datasenter, men bare en av sju får det til, ifølge Symantec.

En rekke virksomheter er i ferd med å innføre miljøtiltak på tvers av organisasjonen, men overgangen til et grønt datasenter tar tid. Mens tre av fire bedrifter har som mål å få på plass et grønt datasenter, har bare en av sju implementert eller begynt å implementere det, viser en global undersøkelse fra Symantec.

Internasjonalt hersker det en viss forvirring om hva som er å betrakte som et grønt datasenter, men i studien defineres det som økt effektivitet innen energibruk, energiforbruk og plassutnyttelse, samt redusert bruk av forurensende energikilder.

LES OGSÅ: Intel slanker serverparken

Selv om energieffektivitet er en prioritert oppgave, balanseres hensynet mot økonomiske behov. I de fleste bedrifter inngår it-energiforbruket i bedriftens totale forbruk uten å være spesifisert, og da blir det liten fokus på energikostnaden og innsparingsmulighetene for datasenteret.

- Utfordringen i Norge som i resten av verden er at bedriftsledelsen ikke har vurdert energikostnaden for it-driften, og at it-avdelingen ikke selv kjøper den kraften den forbruker, mener Hans Peter Østrem, administrerende direktør i Symantec Norge.

LES OGSÅ: It-sjefer gir blaffen i strømforbruket

Økt fokus på energieffektivitet har også skapt et nytt nivå av kompleksitet når det gjelder å administrere datasentre. Studien viser at flere tyr til programvareløsninger, inkludert administrasjon av serverkonsolidering og virtualiserte miljøer, for å utvikle grønne tiltak for forbedret administrasjon og reduserte kostnader.

Henholdsvis 51 og 47 prosent svarer at de har planer om å konsolidere og virtualisere serverne sine. Hele 68 prosent mener redusert energiforbruk spiller en viktig rolle i deres beslutning om å implementere virtualisering og serverkonsolidering. I tillegg til serverkonsolidering og virtualisering, er de som implementerer grønne datasenterstrategier også mer tilbøyelige til å ta i bruk programvare for lagringsressurshåndtering, serverhåndtering og datadeduplisering.

- Funnene i rapporten tilsier at kostnadsbesparelser, kombinert med et konstant forventningspress om presise leveranser og oppfylle stadig mer aggressive servicenivåavtaler, er hovedgrunnene til å implementere grønne strategier. Det handler ikke bare om å ta miljømessige hensyn, men også om å nå forretningsmessige målsettinger og redusere kostnader, mener Østrem.

LES OGSÅ: IKT-Norge lanserer miljøsamarbeid

Les om:

Drift