CSCs-avtale med DnB NOR verdt en milliard

CSCs-avtale med DnB NOR verdt en milliard

DnB NOR valgte CSC til utvikling og drift av blant annet virksomhetskritiske kjernesystemer og nye it-prosjekter. Samlet har CSC avtaler med konsernet på opp til en milliard kroner.

Den nye avtalen kommer i tillegg til den nylig inngåtte storavtalen mellom DnB NOR-eide Vital og CSC. Avtalene med DnB NOR og Vital løper i fem år – med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år.

CSC skal bistå med utvikling, forvaltning og drift av virksomhetskritiske kjernesystemer og applikasjoner samt nye IT-prosjekter innen DnB NOR-konsernet.

Avtalene med DnB NOR gjelder Vital, DnB NOR Finans og DnB NOR Kort, men avtalene er utarbeidet med tanke på å kunne inkludere fremtidige IT-prosjekter innenfor DnB NOR-konsernet. Disse samarbeidsavtalene medfører at CSC blir blant hovedleverandørene av IT-tjenester til DnB NOR og Vital ut 2011, med mulig forlengelse i ytterligere tre år. Samlet anslås verdien av konsernavtalen med DnB NOR og Vital til omkring 0,7 til en milliard kroner de neste 5 – 8 årene, dersom alle opsjoner utøves.

Samarbeidsavtalen tilrettelegger også for bruk av utviklingsressurser i lavkostland. Det innebærer blant annet involvering fra CSCs kontor i India.

Det er DnB NORs avdeling for konsernanskaffelser som har forhandlet avtalen på vegne av finanskonsernet, i tett samarbeid med DnB NOR Finans og DnB NOR Kort.

Les om flere kontrakter i Bransje.

Drift