Datasentre verre enn flytrafikk

Datasentre verre enn flytrafikk

CO2-utslippene fra datasentre er på vei til å bli større enn hele verdens flytrafikk til sammen. It-sjefen får skylda.

Energiforbruket i datasentre øker så voldsomt at vi i 2020 lever i en verden hvor serverne står for større utslipp av klimagasser enn all flytrafikk. Det er resultatet i en studie som er gjennomført av analyseselskapet McKinsey.

I rapporten, som ble presentert på Green Enterprise Computing Symposium i Orlando forrige uke, beskriver forskere ved Uptime Institute hvordan energibruken av datasentre fordoblet seg mellom 2000 og 2006. Men dette er bare starten. Økningen vil akselerere, og en ytterligere firedobling av strømforbruket vil finne sted hvis ikke man griper inn. Med det kommer datasentrene farlig nær forurensingen av flytrafikken, og vil gå forbi innen 2020.

I denne modellen har forskere tatt høyde for tiltakene som allerede har blitt tatt, men de holder ikke mål, mener de. Det er sjeldent at energisparing står øverst på listen når nye datasentre bygges.

Konkurs

Ifølge tallene til Uptime Institute brukes bare seks prosent av kapasiteten i datasentre til enhver tid. Rundt tretti prosent av datasentre kan betegnes som "død", der aldri mer enn tre prosent av kapasiteten brukes.

Forskningsleder William Forest skriver at hvis datasentre hadde vært hoteller, at hele bransjen hadde gått konkurs på grunn av dårlig dekning.

En av de viktigste årsaker for treg innføring av bedre strømsparing er ifølge rapporten at it-sjefen snakker for lite med økonomisjefen. Dermed får it-sjefen ofte slik han vil ha det, uten at andre hensyn tas i betraktning.

Pushe bokser

Analyseselskapet ser en løsning i en ny stilling, en energi-sjef, som bare tenker på strømsparing og har ansvar på høyde med it-sjefen og økonomisjefen. Dette vil medføre at nye datasentre bygges fra et mye mer energisparende synspunkt. Dette vil også presse produsentene å tenke mer grønt, i stede for å pushe ut flest mulig serverbokser.

En slik strøm-sjef har ifølge rapporten mye å hente ved å designe datasentre med fokus på strømsparing, gjennom for eksempel mye mer effektiv bruk av utetemperaturen i vintermånedene. Bedrifter bør innføre en effektivitetskode (Corporate Average Data Efficiency, CADE), som gjør det mulig å måle forskjeller mellom de ulike datasentre.

Drift