- De mellomstore mest effektive

- De mellomstore mest effektive

Kutter it-kostnader og er mer innovative enn små og store selskaper.

Mellomstore bedrifter er langt mer offensive og innovative i sin bruk av ny teknologi for å redusere it-kostnadene, skriver Symantec, som de siste tre årene gjort en undersøkelse rundt bedrifters serverparker.

Årets funn viser også at mellomstore bedrifter håndterer komplekse datamengder bedre enn større og mindre bedrifter. En mellomstor bedrift er i denne sammenhengen en virksomhet med mellom to og ti tusen ansatte.

Svarene undersøkelsen bygger på kommer fra 1780 it-ansvarlige i 26 land. Et flertall av it-sjefene i mellomstore bedrifter spår store endringer i behovene for bemanning og kompetansebygging for 2010.

- Selv om mellomstore bedrifter tar ny teknologi raskere i bruk, står de overfor de samme utfordringene i forhold til håndtering av serverpark og nye initiativer, som andre bedrifter, sier Deepak Mohan i pressemeldingen. Mohan leder Symantecs Information Management Group.

- Standardisering på tvers av plattformer kan bidra til bedre håndtering av ny teknologi og høyere grad av prosessautomatisering, og samtidig kunne føre til betydelige kostnadsreduksjoner, sier Mohan videre.

Bekymret

De største bekymringene til de spurte it-ansvarlige er den økte kompleksiteten og det store antallet applikasjoner. Over halvparten av de spurte bedriftene forventer store endringer i serverparken i 2010. En tredjedel av alle bedriftene sier at de ansattes produktivitet hindres av mengden applikasjoner.

Når det gjelder de viktigste initiativene i år så er disse knyttet til sikkerhet, sikkerhetskopiering, gjenoppretting og kontinuerlig databeskyttelse.

Les om:

Drift