Dramatiske IT-prognoser for 2011

Dramatiske IT-prognoser for 2011

Nytt teknologisk klima med fokus på mobil, nettskytjenester og sosiale nettverk blir det viktigste i året som kommer.

Markedsanalysebyrået IDC kommer med en rekke teknologirelaterte spådommer hver gang det nærmer seg slutten på et kalenderår, men prognosen for 2011 kan være blant de mest dramatiske til dags dato.

IDC karakteriserer det som en «ny hovedtendens» i datalandskapet i 2011, og du kan være sikker på at det vil få stor betydning for både store og små bedrifter.

- Nesten alle forutsetninger fra industriens to siste tiår vil kullkastes, skriver IDC i sin rapport.

Hva vil endringene bety for deg og din bedrift? Her er noen potensielle implikasjoner å vurdere.

Mobil forbigår pc-er

Det som har fått størst medieoppmerksomhet så langt har vært IDCs forventninger om at salget av ikke-pc, mobile enheter som smarttelefoner og nettbrett kommer til å overgå salget av pc-er i løpet av de neste 18 månedene. Selv om dette ikke er en indikasjon på at pc-en vil forsvinne – IDC sier salget av vanlige pc-er faktisk vil fortsette å vokse – er spådommen om denne omveltningen en indikasjon på at teknologiverdenen ikke lenger vil være dominert av pc-er.

Det er ingen hemmelighet at ansatte i bedrifter av alle slag stadig oftere krever iPhone og Android-enheter på jobben, og det er klart at dette kravet ikke vil avta. Resultatet er at bedrifter i alle størrelser må forholde seg til styring og administrasjon av alle disse forskjellige enhetene, og blant annet sørge for at de er sikre. Dersom bedriften din ikke har begynt å håndtere administrasjon av mobile enheter ennå, er tiden inne for det nå.

Det er også spesifikke implikasjoner for bedrifter i særskilte områder. I helsevesenet kommer 14 prosent av alle voksne amerikanere til å bruke en mobil helseapplikasjon for å håndtere helse, velvære og kroniske lidelser neste år, spår IDC. Vi ser en lignende utvikling i Norge, hvor blant andre Telenor, som er leverandør av infrastruktur og mobiltjenester til helsesektoren, er i full gang med å utvikle helseapplikasjoner som folk kan bruke på mobiltelefonen. Bedrifter i denne og andre sektorer må ta slike omveltninger med i betraktingen når de legger planer framover.

Mobil annonsering

Ikke overraskende, og hånd i hånd med veksten i den generelle bruken av mobile enheter, kommer vi til å se en tilsvarende vekst i annonsering og reklame på mobil. Penger brukt på annonsering på mobil i USA alene kommer til å nå opp mot to milliarder dollar i 2011, en vekst på 120 prosent i forhold til 2010, som i sin tur var 140 prosent høyere enn i 2009, skriver IDC.

Når halvparten av de 2,1 milliarder menneskene som regelmessig kobler seg til internett kommer til å gjøre det via ikke-pc, mobile enheter, er det rimelig å regne med at annonsørene må følge etter. Hvis din bedrift annonserer, vil du sannsynligvis ønske å sørge for at annonsebudsjettet ditt reflekterer denne omveltningen.

Sosiale nettverk og små og mellomstore bedrifter

Sosiale nettverk vil spille en ny og opphøyet rolle i IDCs «nye hovedtendens», og det gjelder særlig for små og mellomstore bedrifter. Hele 40 prosent av disse kommer til å bruke sosiale nettverk i markedsføringsøyemed innen utgangen av 2011, sier selskapet.

– Små og mellomstore bedrifter vil i økende grad flokke seg rundt Facebook og andre sosiale nettverk for å etablere en gratis tilstedeværelse på nettet som vil øke deres muligheter til å skaffe seg, engasjere og holde på kunder uten å måtte slite med å sette opp og betale for en tradisjonell nettside, skriver IDC.

Har din lille bedrift blitt «venn» med Facebook ennå? Hvis ikke, er det ikke noe bedre tidspunkt enn akkurat nå.

Nettskyen blir allemannseie

Etter hvert som «skyen» blir en vanlig del av hverdagslig databehandling, kommer små og mellomstore bedrifter til å kaste seg på denne teknologien i økende grad, spår IDC.

Mer enn 33 prosent av mellomstore bedrifter i USA kommer til å bruke en eller flere nettsky-ressurser i løpet av 2011, tror selskapet. Små bedrifter kommer til å henge litt etter, men generelt blir databehandling via nettskyen mer og mer utbredt. Faktisk kommer uttrykket «nettsky» (cloud computing) til å forsvinne, antar IDC.

- Ikke fordi selve skytjenestemodellen er et kortvarig blaff, men tvert imot: fordi markedet kommer til å venne seg til skymodellen som en fundamental del av IT-tjenestelevering – simpelthen måten IT gjøres på, og det er ikke lenger behov for gi denne modellen noen spesiell merkelapp, skriver IDC.

Nye markeder

Penger brukt på IT i nye markeder kommer til å vokse 2,6 ganger så mye som veksten i etablerte markeder, spår IDC. Dette inkluderer Asia/Stillehavsregionen (men ikke Japan), Sentral- og Øst-Europa, Latin-Amerika, Midt-Østen og Afrika.

- Forhandlere som ikke allerede har etablert tilstedeværelse og tilbud – spesielt i BRIK-markedene (Brasil, Russland, India og Kina) – vil være utestengt fra nesten 30 prosent av pengebruken i industrien, og vil være utelukket fra over 50 prosent av industriens vekstmuligheter, hevder IDC.

Med andre ord: hvis din bedrift tilbyr IT-relaterte produkter og tjenester, trenger du en plan for disse markedene. Hvis du på den annen side allerede opererer i et av disse markedene, vil du sannsynligvis oppleve økt innflytelse og forhandlingskraft.

Håndtering av digital informasjon

«Det digitale univers» av informasjon og innhold laget og lagret digitalt vil vokse til 1,8 zetabyte i 2011 – opp 47 prosent fra 2010 – og opp til 7 zetabyte innen 2015.

Per i dag lagres data på tvers av offentlige «skyer» og mellom offentlige og private skysystemer, skriver IDC. Og dersom din bedrift er i en posisjon til å tilby løsninger for integrasjon, distribusjon, håndtering og analyse av den voksende haugen digital informasjon, vil mulighetene stå i kø.

Samsvar med gjeldende reguleringsverk vil være en nøkkelfaktor, «ettersom foretak vil søke å legge denne kostnaden over på tjenestetilbyderne», kommenterer IDC.

«Er vi i konkurranseposisjon?»

Kort sagt, de endringene IDC spår for året som kommer krever «en gjennomgang av din organisasjons målsetting og kapasitet i markedet – dine tilbud, kundemålgrupper, partnerskapsstrategi og forretningsmodell», poengterer analyseselskapet.

Dette gjelder spesielt for IT-tilbydere, men bedrifter av alle slag vil utvilsomt merke effekten. Ikke la det komme som noen overraskelse i din bedrift.

Av Katherine Noyes hos PC World i USA, oversatt og tilrettelagt av Aksel Edgar-Lund.

Les om:

Drift