EDB beholder Oslo og Trondheim

EDB beholder Oslo og Trondheim

Kommunene Oslo og Trondheim forlenger sine driftavtaler med EDB med to år. Avtalene har en verdi på 250 millioner kroner.

Etter utvidelsen gjelder avtalen med Trondheim frem til 2011, mens avtalen med Oslo løper ut 2011.

EDB er leverandør av IT-drift og utviklingstjenester til Trondheim kommune. EDB har blant annet ansvar for drift av Trondheim kommunes sentrale og distribuerte data- og telefonisystemer. Avtalen omfatter også enkelte utviklingsprosjekter for å modernisere kommunens administrasjon. Avtalen har en varighet på tre år og er nå utvidet med ytterligere to år frem til 2011.

Trondheim er en av Norges ledende kommuner når det gjelder bruk av it, blant annet knyttet til effektiv digital samhandling både internt i kommunen og i dialogen med kommunens innbyggere. Trondheim stiller store krav til EDB som leverandør og tar mål av seg til å være et utstillingsvindu for bruk av it i det offentlige.

EDB har ansvaret for migrering og drift av Oslo kommunes applikasjonsportefølje på om lag 500 applikasjoner. Avtalen ble tildelt i desember 2006 med tre års avtaleperiode, og kommunen viderefører nå denne avtalen med ytterligere to nye år. Avtalen stiller store krav til håndtering av kommunens applikasjoner og således til EDB som leverandør.

Oslo kommune er Norges største arbeidsplass med over 40 000 ansatte fordelt på 55 virksomheter og ca. 1200 tjenestesteder i bydeler, etater og kommunale foretak.

Les om:

Drift