Epost-lager for fremtiden

Epost-lager for fremtiden

Symantec Entreprise Vault gjør det bra i en test av epost-arkiver.

E-post er killer-applikasjonen for informasjonshåndtering i bedriftene. Selv helt enkle epostløsninger blir fort kjernelageret for all informasjon om forhandlinger, avtaler, priser, intern informasjon og dokumentasjon. Det kan gi katastrofale følger når nøkkelpersoner forlater bedriften og e-postkassen deres slettes. En tilleggsutfordring er når e-postkassene vokser til lagringskapasiteten blir sprengt eller søk blir meningsløst.

Sentrale e-postarkiver har vært i handelen en stund, og Networkworld i USA har kjørt en test av de mest aktuelle. Symantec Enterprise Vault, som opprinnelig kom fra KVS via Veritas, ble vinner i en test hvor man så på oppsett, dokumentasjon, fleksibilitet for nettverksoppsett, hastighet og søkeindeksering.

Testen foregikk med to servere som kjørte Exchange 2003 og Exchange 2007. Den ene var satt som en typisk smb-server, den andre som en sme-server. Under denne testen ble det hårfint mellom de ulike produktene, men Symantec Enterprise Vault vant sammenlagt.

Hakk i hel kommer Mimosa Systems Nearpoint og C2C Archiveone-suite. Likt for alle tre er funksjonsrikdommen, administrasjonsverktøy, fininnstilling og skalering. Integrasjon mot ordinære sikkerhetskopiverktøy er også viktig, siden epostarkivering ikke skal erstatte vanlig sikkerhetskopiering. Når Symantec til slutt vinner, er det fordi dette er et generelt modent produkt med gode installasjonsrutiner, fininnstillinger og dokumentasjon.

Les om:

Drift