Ergogroup overtar Edda Media IT

Ergogroup overtar Edda Media IT

Får 200 millioner kroner for å drifte Edda Medias it-virksomhet.

Ergogroup og Edda Media har inngått et langsiktig samarbeid gjennom at Ergogroup overtar driften av Edda Medias it-virksomhet.

Virksomheten overdras til Ergogroup fra 1. januar 2010 og omfatter en femårig avtale på drift, support og forvaltning. Avtalen har en verdi på 200 millioner kroner over fem år.

Edda Medias sentrale it-enhet leverer i dag it-tjenester til 92 redaksjonelle publikasjoner, og Ergo-avtalen skal "i betydelig grad redusere Edda Medias it-kostnader", heter det i en pressemelding.

- Innholdsformidling er vår kjernevirksomhet, ikke drift av it-systemer. Ved å overføre driften av våre systemer til Ergogroup oppnår vi både lavere kostnader og en forutsigbar, fleksibel og solid leveranse av profesjonelle tjenester fra en leverandør som gjennom stordriftsfordeler kan evne å optimalisere driften av våre systemer utover det vi ville klart på egenhånd, sier it-direktør Terje Haug i Edda Media.

Edda Media har i dag it-kompetanse på drift av løsninger for presse og media, organisert i en egen organisasjon kalt Service Support IT (SSIT), særlig konsentrert rundt it-støtte til papirorienterte lokalaviser. Avdelingen er lokalisert i Tønsberg.

- Dette er en viktig og langsiktig avtale for oss med et spennende medieselskap. Avtalen tilfører oss både et betydelig volum på drift, samtidig som overtagelsen av det sterke kompetansemiljøet i Tønsberg gir oss en unik posisjon for videre vekst. Vår ambisjon er å bruke det sterke fagmiljøet vi nå overtar som kjernen i en økt satsning mot presse og media i Norge, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i Ergogroup.

Drift