Etterlyser sentral it-strategi i bedrifter

Etterlyser sentral it-strategi i bedrifter

- It kan ikke ha samme status som vaktmestertjenester, mener Prosesshuset.

Man kan lett rote seg bort i labyrinter skissert av Itil-leverandører. Skjemaer pyntet med tekstbokser, sirkler og piler med farger som etter en kreativ formiddag i barnehagen - og nevetjukke bøker med lange innholdsfortegnelser.

It kan være komplisert, men Itil i sin tredje versjon (Itil v3) er der for å gjøre livet enklere for it-avdelingen. Det mener i alle fall Stig Bjørling Ellingsen og Tom Lien i Prosesshuset, et selskap som leverer konsulenttjenester rundt Itil.

- I Itil versjon 2 handlet det mye om driftsprosesser innen it. Det gjør det fortsatt i den tredje versjonen, men det har blitt mye mer omfattende. Vi ser en klar dreining bort fra det snevre driftsfokuserte Itil til de mer strategiske valgene, sier Ellingsen.

It-selskap med flytjenester

Itil v3 er ikke helt ny, den kom allerede i 2007. Men fortsatt er det mange som ikke bruker Itil, eller som fortsatt bruker de eldre rammeverkene i sin organisasjon. Mange har ikke it-strategi i sentrum av sin virksomhet i det hele tatt.

- Se for eksempel på Norwegian. Bjørn Kjos, administrerende direktør, har vistnok uttalt at Norwegian egentlig er et it-selskap som leverer flytjenester. Tjenestene og verdiskapningen leveres gjennom it. Da nytter det ikke å fokusere på de enkeltstående prosessene, man må se på hele verdikjeden, sier Ellingsen.

Det handler ikke lenger om å levere it som it-drift, men å se på verdien som man kan levere med hjelp av it.

- Tjenester er ikke bare teknologi, det er teknologi pluss måten du levere det på. Uten en god leveringsevne greier du ikke å levere en god tjeneste, selv om teknologien fungerer. I den tredje versjonen av Itil er fokuset endret til verdiskapning. Hvilke tjenester trenger vi og hvordan vi skal levere dem, sier Tom Lien.

Lien påpeker at av de fem bøker som beskriver Itil v3 er det bare en som handler om det de fleste oppfatter som Itil. I de andre fire brukes det mye plass for strategisk tenkning.

- Den strategiske vinklingen er vesentlig større enn de fleste tror, sier Lien.

Ikke byråkrati

Selv om Itil versjon 3 er så omfangsrik at det begynner å ligne en på en it-parodi på "Life, the Universe and Everything", som er en del Douglas Adams serie "The Hitchhikers Guide to the Galaxy", er det verdt å merke seg at man ikke må bruke hele Itil i en organisasjon.

- Du må se det som et koldtbord. Du trenger ikke å spise alt som er på bordet. Samtidig trenger du ikke å begynne i en ende, og så spise deg gjennom hele bordet. Mange tror at Itil medfører mye byråkrati. Det stemmer ikke. Igjen, man kan velge det man ønsker, plukke ut det som er en god kombinasjon og heller ta litt mer senere, sier Ellingsen.

I rapporten "It i praksis 2010" i regi av Dataforeningen nevnes Itil bare som løsning på punktet om å "få orden i eget hus". Lien og Ellingsen er ikke enige.

- Det handler om tjenestestrategi, hvordan man integrere it og forretning, og hvordan man skaper verdier. Når det er sagt, det er flere rammeverk man kan kombinere med Itil, som for eksempel Cobit. Rammeverkene har stort overlapp, det har ingen nytte å være religiøs på Itil. Det finnes flere måter å gjøre det på, sier Ellingsen.

Lien blar gjennom rapporten.

- Se her, behovet for bedre sikkerhet faller her under ISO 27000. Men sikkerhet har blitt et stort tema innen Itil også. Det meste som står i denne oversikten kan løses med Itil, sier han.

Mer konkuransekraft

Oppmerksomheten rundt tjenester har ført til at selve tjenestekatalogen er et hett tema i Itil. Her viser rammeverket hvordan kan man bruker it til å skape verdier.

- Tidligere var tjenestekatalogen et word-dokument, men nå er det et styringsverktøy. Den gir svar på spørsmål som hvordan man kan styre hele it-leveransekjeden, hvilken livsyklus man er i, hva skal man fase ut, og hva man skal fase inn, forteller Ellingsen.

Med det kan virksomheter forholde seg lettere til ulike markeder, bli mer endringsdyktig, og her ligger mer og mer av konkuransekraften.

- Hvis vi igjen ser på Norwegian, på hjemmesiden deres, brukes den som markedsføring for alt den er verd. Der legges ut konkurerende tilbud, nye tjenester osv. Det er en tjenestekatalog som understøtter kundefokus, sier Lien.

Interessen for tjenestekatalogen startet i Norge for to år siden, og har blitt virkelig det hotte temaet innen Itil, ifølge de to konsulentene. Og it-avdelinger er nødt til å gi en bedre service og være mer forretningsfokusert, ellers vil de slite hardt i fremtiden.

- It-tjenester kommer mer og mer i skyen. Plutselig kan man kjøpe funksjonalitet der ute uten at man binder seg for sterkt, og med et behagelig kostnadsbilde. For it-avdelingen er det er truende utvikling, de taper mot skyen. Men greier de å løfte it-tjenestene til et strategisk nivå, kan de konkurrere med skytjenestene, sier Ellingsen.

Itil støtter it-avdelingen på flere områder. Les videre på neste side!

Les om:

Drift