FAD fornøyd med frierferd til Geneve

FAD fornøyd med frierferd til Geneve

Fire gode grunner til at Norge bør bli vertsnasjon for Cerns nye datasenter.

Statssekretær Raimo Valle fra Fornyingsdepartementet (FAD) var i går i Genève for å drive lobbyvirksomhet for Norge som attraktiv vertsnasjon for Cerns nye datasenter.

Valle beskrev norsk it-bransje som innovativ og kompetent, og la særlig vekt på følgende fire fortrinn for at Cern skal velge oss:

  • Norge har naturgitte fortrinn.
  • Vi har gunstige priser på energi og stor grad av leveringssikkerhet.
  • Vi har stor tilgang på kompetanse og infrastruktur.
  • De økonomiske, politiske og geologiske forholdene i Norge er blant de mest stabile i hele verden.

- Norge er verdensledende på miljøvennlig energiproduksjon, har svært lave strømpriser i internasjonal sammenheng og gode løsninger for kjøling og gjenbruk av varmen datamaskiner produserer. Dette vet jeg teller mye for en virksomhet som er opptatt av miljøet og av å holde kostnadene nede. Hele 50 prosent av kostnadene knyttet til drift av datasentre er strøm, sier Valle i etterkant av møtet.

Han opplevde møtet som positivt og beskriver Cern som godt kjent med den norske interessen for å være vertskap for Cerns nye datasenter.

Ingen økonomiske lokkemidler

Men det ble ikke lokket med noen form for statlig finansiering på møtet.

- Dette her var mer et møte hvor vi presenterte fordelene med å velge Norge som lokalisasjon for Cern, og et møte der vi fikk bedre klarhet i hva Cern egentlig er ute etter og hvordan beslutningsprosessen går videre, sier Valle til Computerworld i en lynrask telefonsamtale rett før flyet tibake till Norge letter.

- Har Cern gitt uttrykk for at de ønsker at staten skal bidra økonomisk?

- De har vært velig opptatt av et partnerskap mellom forretning, akademia og myndigheter.

- Er staten villig til å legge penger på bordet?

- Det har vi ikke tatt stilling til. Jeg tror møtet ga en større klarhet i hvordan Cern tenker og at det blir en hjemmelekse både for næringen, akademia og regjeringen.

Kontrakt i 2012

Bakteppet er at Cern er i ferd med å vokse ut av egne datasenter, og nå jakter på ny lokalisering – hvor Norge har vært frontet som aktuell kandidat.

Ifølge Valle har Cern på dagens møte gitt inntrykk for at de skal gå i gang med en mer formell prosess med sikte på å få nytt datasenter i drift fra 2014, der en endelig kontrakt i så fall skal være i havn i 2012. Byggingen skal gjennomføres i 2013.

Mulige partnere blir gitt anledning til å levere tilbud basert på nærmere spesifikasjoner Cern er i ferd med å utarbeide.

- Jeg vil legge til at jeg er godt fornøyd med at Norge er først ut med den her type presentasjon overfor Cern, sier Valle.

Per Morten Hoff fra IKT-Norge kan i FADs pressemelding informere om at rundt ti norske aktører har meldt sin interesse for å legge inn tilbud til Cern.

- Jeg tror Norge og de norske aktørene har en god mulighet til å bli den foretrukne partneren for Cern. Men konkurransen vil bli hard, og en eventuell beslutning hos Cern ligger et langt stykke frem i tid, påpeker han.

Drift