Forsikringsavtale til EDB

Forsikringsavtale til EDB

EDB har skaffet seg en avtale med det nye forsikringsselskapet Frende Livsforsikring. Avtalen er verdt rundt 40 millioner kroner over fem år.

EDB skal levere løsninger og drift av kjernesystemer.

Frende er under etablering og har ambisjoner om å være i drift innen sommeren 2008. Selskapet eies av de fire uavhengige sparebankene Sparebanken Vest, Sparebanken Øst, Fana Sparebank og Helgeland Sparebank.

- Med Frende etablerer vi et helt nytt forsikringsselskap med krevende IT-behov, og det er av avgjørende betydning for hele virksomheten at vi lykkes med vår IT-strategi. Etter en omfattende evaluerings- og forhandlingsprosess falt valget på EDB som leverandør, sier Bjørn Olafsson, administrerende direktør i Frende livsforsikring AS.

EDB har allerede et omfattende samarbeid med bankene som står bak Frende på eiersiden. Alle de fire sparebankene benytter IT-leveranser fra EDB og har vært kunder hos selskapet i en årrekke.

Drift