Frykter for datasenter-europa

Frykter for datasenter-europa

Sap-direktør Frank Cohen mener dataseter-europa er for knotete for å være attraktivt.

Saps direktør for Europa Midt-Østen og Afrika tror mangel på samordnede retningslinjer for datasentre i Europa driver investeringer ut av regionen, skriver Computerworld i Storbritannia.

- Kaos

Han mener det ikke gir mening at frihandels-avtalen i EU ikke gjelder datasentre på samme måte som den gjør for varer og tjenester. Sånn sett mener han USA har en fordel, der det er ett marked og ett sett retningslinjer.

- I Europa vet vi ikke hvor vi skal, det er ulike syn på hvordan datasentre skal administreres. Frankrike snakker om vern av data, Tyskland snakker om forretningsgarantier, Brüssel sier ingenting, sier Cohen.

- Vil vi til en situasjon der alle land vil ha sine egne datasentre? Skal vi la data sirkulere rundt Europa som flyten av varer og folk i dag?

Risikerer å bli forbigått

Han mener mangelen på samordning rundt datasenter-retningslinjer er en festbrems for Europas bedriftskunder, fordi de ikke vet om de må bygge datasentre i flere land for å operere i henhold til alle de ulike retningslinjene, hvilket sier seg selv ikke er økonomisk bærekraftig for et selskap.

Cohen advarer om at dersom dette ikke løses, kan man risikere at disse bedriftene eller tar pengesekken sin og trasker over til et land der det er mindre komplisert og økonomisk rimeligere å putte sine data.

- Det er en mangel på retningslinjer, en mangel på synlighet, som ikke er et problem i USA. Europa er så fragmentert at hvis vi ikke er oppmerksomme, kommer vi til å tape kampen helt. Datasentrene kommer til å være et annet sted, advarer han.

Les om:

Drift