Grønn it et skritt lenger

Grønn it et skritt lenger

Satsingen på grønn it har gitt mer strømeffektive prosessorer, men totalforbruket øker om ikke flere grep tas.

Miljøfotavtrykket til serverne har blitt mindre de siste årene. Og produsentene av servere rapporterer om gode resultater. IBM hevder seksti prosent reduksjon i strømforbruk for Power-baserte servere – dette er prosessoren som sitter i alt fra Xbox-en din, til robotene NASA kjører rundt med på Mars. Intel på sin side hevder at strømforbruket på x86-arkitekturen har blitt redusert med 87 prosent de sist tre årene.

Samtidig viser Gartner til at servere og serverrommet står for 25 prosent av negative miljøutslipp. Og selv om strømforbruket per enhet går ned, øker arbeidsmengden mer enn denne gevinsten. I en rapport IDC har gjort på oppdrag fra AMD, økte strømforbruket med 23 til 34 prosent for store selskaper i Tyskland og Storbritannia fra 2006 til 2007. Og dette innebærer for mange at selve strømforsyningen til datasenteret blir et problem, og en flaskehals.

Virtuelt

Virtualisering innebærer at nyttegraden av maskinvaren øker, noe som gjør at man kan kjøre flere logiske, virtuelle servere på samme fysiske server. Det innebærer mindre maskinvare og et dropp i strømbehov, kabling, kjøling og avfallsmengde. Ifølge IDC blir nå de fleste serverne basert på AMD/Intel (x86) tatt i bruk for virtualisering.

IKT Norge understreker i sitt grønne it-prosjekt (gronnit.no) at konsolidering av servere også bør følges av datalager-konsolidering. Fornuftig design og plassering av datarom og kjøleløsninger kan gi en halvering av strømforbruket. Også bevisstgjøring i form av spesifisert strømregning for serverrommet, kan motivere grep for strømreduksjon.

- Det er ikke kapasiteten til prosessorene som er utfordringen, kommenterer Rune Nondal, produktspesialist i Power Systems i IBM Norge.

- Internt er utfordringen å få raskt nok minne. Virtualisering løser utfordringen med at prosessorene ikke blir fullt ut utnyttet og går på tomgang i fysiske servere.

Fiber halverer strøm

Raskere levering av data til behandling nevnes av flere. Sett i miljøperspektiv ligger det gevinster her også. Telegiganten Verizon, som er en stor mobilaktør blant annet i USA, har tatt til orde for å ta i bruk fiber fremfor kobberkabling i spredenettet. De baserer dette på at strømforbruket går ned førti prosent, med å sende data gjennom fiber framfor kobber.

Leverandørene av infrastruktur rundt servere og nettverket har også tatt grep med miljøvennlig teknologi. Nettverksleverandøren D-Link har for eksempel redusert strømforbruket i datakablingen for alle sine svitsjer og rutere. Dette gjør de gjennom at enheten sjekker lengden på datakabelen, og tilpasser strømforbruket for denne lengden, fremfor å kjøre full styrke uansett.

En annen aktør som har tatt dette i bruk går enda lengre. Allied Telesis lanserte forrige uke en ny nettverkssvitsj de hevder bruker 334 kilowattimer mindre strøm gjennom levetiden enn eldre svitsjer. Dette gjøres gjennom renovering og opprydding i indre design, med færre og nyere komponenter som bruker mindre strøm.

Strømsparing

- Hver transistor i en Intel prosessor i dag bruker en milliontedel av strøm i forhold til 1978.

- Skifte av produksjonsteknikk fra 65nm til 45nm reduserer det indre strømforbruket med 30 prosent hos Intel

- Seks serverrack for tre år siden hadde samme yteevne som ett rack i dag. Reduksjon i strømbruk tilsvarer 87,5 prosent, i tillegg spares mye plass.

- Nyeste generasjon prosessor fra AMD bruker 20 prosent mindre strøm enn forgjengeren.

(Kilde: Intel, AMD)

Les om:

Drift