Grunnsten i fremtidens datasenter

Grunnsten i fremtidens datasenter

Datasentre i skyen er en av IBMs viktigste satsninger. Lagring er en sentral grunnsten.

- Vår "Information Infrastructure" er en del av fremtidens datasenter, sier Anders Nohre-Walldén, markedsansvarlig for datautrustning i IBM.

Som Oracle jobber IBM mye mer mot de virkelig store kundene. Det er et spørsmål om å tilby dem alt de trenger av programvare og teknisk infrastruktur.

Det er derfor et spørsmål om hvor lenge IBM kan være nøytral i forhold til store forretningssystemer.

Arkivering er en av grunnstenene i realiseringen av datasenteret til fremtidens store virksomheter. Det gjelder både produkter og tjenester for effektiv realisering.

Andre grunnstener er grønn, optimalisert infrastruktur, virtualisering av alt, sikkerhet og robusthet på forretningsnivå og administrasjon av infrastrukturen påvirket av forretningsvirksomheten.

Eksplosiv vekst

Interessen fra IBMs side for lagringsstrategi skyldes eksplosiv vekst i data i store datasentre som lagrer for virksomheter og forbrukere.

- Vårt digitale fotavtrykk er nå en terabyte. Det vil vokse til 16 terabyte innen 2020, sier Dag Jacobsen, systemarkitekt i IBMs maskinvaredivisjon.

Og det er store virksomheter med store fotavtrykk IBM først og fremst adresserer. Fotavtrykk er et utrykk for alle data som beskriver oss som individer. Alle på Facebook bygger ut sine digitale fotavtrykk.

I tillegg er det krav om at data må sikres på en tilfredsstillende måte. I en rekke tilfeller må lagringen ta hensyn til offentlige regulativer.

Fire krav

Konsekvensen er at IBM nå ser arkivering som en strategi hvor lagringssystemer av alle slag er komponenter for realisering.

IBM er ikke lenger så opptatt av lagringssystemenes detaljer, men opptatt av at de har alle enhetene som kreves for å realisere strategien.

Arkiveringen må svare til fire krav. Disse omfatter bibehold (retention, sikring), regulativer, sikkerhet og tilgjengelighet av data.

Hver av disse kravene får praktiske konsekvenser. Bibehold omfatter eksempelvis lagring i flere nivåer, deduplisering av data og integrerte arkivløsninger.

Det beste

Ideen er å ha det beste, delvis egenutviklet delvis via oppkjøp, men også anskaffet fra partnere.

Derfor benytter IBM alle lagringssystemene til Network Appliance som en del av sitt tilbud i N-series. Fra 68 TB på N3300 til 1.176 TB på N7900 dekker kravene til de fleste.

Like fullt har IBM andre alternativer som den nye DS5000 og en fornyet DS8000. Åtte gigabit per sekund Fibre Channel med 450 GB platelagre og RAID 6 med dobbelt sikring, er tre forbedringer.

IBM har foretatt en rekke strategiske oppkjøp de seneste årene. Kjøpet av det israelske selskapet XIV som først kom med produkter i 2005, er kanskje det mest spennende. Rundt 60 systemer skal være i bruk i Israel og USA.

Ifølge teknisk spesialist Sverre Bergum er IBM XIV basert på en gitterstruktur med krysskobling til kontrollenhetene for platelagrene.

Seks av kontrollenhetene har en dobbel funksjon. De mottar og sender data på lagringsnettet samtidig som de styrer platelagre. Totalt 15 kontrollenheter styrer hver tolv platelagre på 1 TB.

- IBM XIV sprer dataene på alle diskene i 1 MB blokker og benytter Thin provisioning for effektiv utnyttelse av kapasiteten. Det tar bare en halv time å gjenoppbygge en disk på 1 TB, fremhever Sverre Bergum.

Mer enn 30

Mer enn 30 nyheter på lagring er en del av strategien, men detaljene overlates til spesialister. De fleste adresserer eksisterende produkter, men DS5000 og resultater av en rekke oppkjøp inngår også.

Oppkjøpet av Diligent sørger for deduplisering, det vil si fjerning av unødvendige kopier av data. Det skjer mens dataene sikkerhetskopieres.

Andre programvarefunksjoner omfatter RMIS (Remote Managed Infrastructure Services) som er fjernadministrasjon, mobilitetstjenester fra Softec, beskyttelse fra Arsenal, nettverkssikkerhet fra IBM Internet Security Systems og nøkkeladministrasjon for kryptering og sikring av data, Tivoli Key Lifecycle Management.

Selv er IBM spesielt stolt av sin magnetbåndteknologi. Den nye generasjonen Jaguar, TS1130, har en kapasitet på 1 TB. Fortrinnet er meget rask oppstart og stopp.

Det trengs for spesielle anvendelser, men kostnadene blir betydelige i forhold til båndteknologien LTO som benyttes for arkivering.

Magnetbåndbiblioteket TS3500 er videreutviklet med hensyn til kapasitet. IBM hevder at antall båndstasjoner per areal overgår konkurrentenes alternativer. Mange store datasentraler er interessert nettopp i den nye versjonen som blir tilgjengelig i november.

Les om:

Drift