Høy tilgjengelighet for alle

Høy tilgjengelighet for alle

Basefarm utnytter moden teknologi og moderne anlegg til å utvide tilbudet av leietjenester til å inkludere høytilgjengelighet.

Basefarm bygger nå ferdig sitt store datasenter i Oslo-området. I tillegg til sikkerheten i et datasenter laget for tjenesteutsetting, blir også høytilgang og sikkerheten i geografisk redundans mulig.

Et reserve-datasenter noen kilometer unna, eller et i en fjellhall i Sverige. Selskapet ser for seg at dette vil bli en mulighet selv for typiske norske bedrifter og ikke bare de aller største.

- Kostnaden med geografisk redundans er ikke lenger veldig dyr i forhold til ordinær systemredundans i samme datasenter, sier Bjart Kvarme, teknisk direktør i Basefarm.

Den nyeste datasentralen ble påbegynt for fire år siden, men er utvidet de siste to årene. De største utfordringene er knyttet til å få tak i nok strøm og vann.

Dette må ordnes siden tilføringen må være redundant i tillegg til at den går gjennom to uavhengige avbruddsfrie strømsystem. UPS-ene har sin egen redundans i form av dieselaggregater for strømproduksjon.

- Vi nådde toppen i tillatt vannutslipp ganske fort, så nå lar vi det gå i et lukket system. Og vannforbruket øker i to tilfeller i et datasenter som vårt: Det øker når det er kaldere eller varmere enn normalt ute, forklarer Kvarme.

Kraftigere og mindre sprenger gamle datasenter

Moderne servere er isolert sett mer strømeffektive enn før, men er de bygd for kraftinnsats krever de også mer strøm og avgir mer varme per volumenhet enn før.

Siden kjøling og vann blir knapp faktor, innebærer dette at eldre datasentere ofte ikke kan bygge ut sin kapasitet selv om det fysiske serverantallet blir mindre og den ledige fysiske plassen større. Uten tilstrekkelig strøm og kjøling gir det raskt store, tomme rom.

Kvarme hevder at Basefarm nå er det absolutt best utbygde datasenteret med det nyeste i teknologi per i dag. Under en omvisning viser han fram hvordan kjøling ikke lenger er å måke masse avkjølt luft inn i hele serverrommet, men hvordan dette sendes direkte til det enkelte dataskap.

Ventilasjonssystemene fjerner også støv og optimerer fuktigheten i ventilasjonsluften.

En viktig endring i bruken er knyttet til hvordan kundene ser på virtualisering. Der har det foregått en modning. Tidligere handlet det om «hver mann sitt jern», og dedikert maskinvareserver til dedikert kunde var ansett å være komfortabelt.

Med moden virtualisering er kundene komfortable med dedikert virtualisering. Dette gjelder ikke bare for serverne, men også for lagringen.


Skisse av backup og redundans for Basefarm og servere.

Kvarme ser at denne endringen har skjedd i løpet av de siste to årene. Før dette var heller ikke virtualiseringen bra nok. I takt med bedre virtualiseringsløsninger har også tiltroen fra kundene blitt bedre.

Summen er at kunder kan handle de tjenester de ønsker å leie for en lavere pris enn før, og med rom for skalering og sikkerhetsnivå styrt etter behov. Selv kortvarige endringer i tjenestebehov kan nå enklere gjennomføres.

Et spørsmål som ofte dukker opp når kapasiteten utvides når behovet øker, er hvilken effekt dette har på leieprisen. Her er det ingen fasitsvar, ifølge Kvarme.

Les om: