HP vil effektivisere helseforetakene

HP vil effektivisere helseforetakene

Lanserer Digital Hospital 2.0, basert på erfaringer fra St. Olavs og nye Ahus.

Denne uken lanserte HP Digital Hospital 2.0 som er designet for helseforetak som ser stigende krav til behandling og effektivitet.

- Løsningen vil gi helsepersonell mer tid til pasienter og mindre tid på administrative oppgaver, sier Sigurd Alfsen, Account Manager for helse i HP.

Har samlet erfaring

- Tradisjonelt har sykehus hatt fragmenterte, frittstående system med begrenset eller ingen informasjonsdeling mellom avdelinger og tekniske løsninger, sier Alfsen til IT-Bransjen.

Han tror HPs nye løsning har det som kreves for å endre situasjonen.

- Vår tilnærming bygger på en samlet erfaring, forskning og utvikling som Hp og våre partnere har stått for gjennom flere tiår. Vi mener Digital Hospital 2.0 er et konsept som alle helseforetak bør vurdere for hurtigere utvikling av sin it-støtte, sier han.

Passer godt på sykehus

Rammeverket er blant annet basert på erfaringen fra St. Olavs hospital og nye Ahus. Teknologitrender som SOA, cloud, virtualisering og unified communication er integrert i løsningen.

- Konseptet passer godt mot eksisterende sykehus men er også velegnet for nye sykehusbygg som nye sykehuset i Østfold og nytt sykehus i Molde, mener Alfsen.

- Digital Hospital 2.0 er delt opp i tolv ulike løsningsområder som kan implementeres etter behov. Disse områder spenner fra konvergert infrastruktur og datasenterkonsolidering til styring av smarte bygg, alarmsystem og informasjonskiosker, fortsetter han.

Målet med løsningen er å forenkle driftsmiljøet og frigjøre ressurser slik at driftspersonalet bedre kan fokusere på utviklingen av innovative og effektive løsninger.

- Bedre tilgjengelighet, høyere nøyaktighet og enklere administrasjon fra et bredt utvalg av kilder vil muliggjøre analyser som gir dypere innsikt i pasient og forretningsdata, forklarer Alfsen.

Samarbeid med Microsoft

HP er allerede i samtaler med flere aktuelle kunder i Norge.

- I tillegg til St Olavs og nye Ahus som har kommet langt i digitalisering av sine sykehus har vi sammen med partnere som Microsoft og Imatis samtaler med flere foretak for implementering av hele eller delkomponenter av løsningen, avslutter Alfsen.

Få Computerworlds nyhetsbrev om helse og it

Drift