Ingen ekstra it-kroner til politiet

Ingen ekstra it-kroner til politiet

Politiets it-systemer får stryk, men opprustningen tas over driftsbudsjettet.

Dette skulle bli en artikkel med tittelen "It-trøbbel i Politiet", men vi fant ut vi brukte denne tittelen flere ganger de siste tre årene. Kanskje "It-trøbbel hos politiet, sesong 4" hadde vært mer på sin plass. For ingen er i tvil, det står dårlig til med it hos lovens lange arm.

For to og et halvt år siden sa Politiforbundets leder, Arne Johannessen, i Computerworld at han fryktet en it-kollaps. Dagens tilstand er ikke mye bedre.

- Jeg er helt åpenbart kritisk til it-systemene, basert på den samme situasjonsbeskrivelse som vi hadde for to år siden. Vi har en rekke it-systemer som har gått ut på dato - for mange år siden. Vi har en infrastruktur som ikke er god nok.

I 2010 fikk it-systemene stryk i to rapporter. Riksrevisjonen skrev om "utdaterte IKT-systemer (som er) til hinder for en effekt innsats." It-selskapet Accenture har i sin rapport "Evaluering av Politiets data- og materielltjeneste, Virksomhet IKT" få positive ord om situasjonen.

"Det er høy operasjonell risiko. Dette skyldes i hovedsak manglende styring, kontroll og overvåking av produksjonsmiljøet og foreldet infrastruktur og applikasjonsportefølje og manglende finansiering av løpende vedlikehold". Amen.

To milliarder

Politiets vaklende it-strategi (eller mangel på det) førte i desember til tabloid oppmerksomhet hos VG, som meldte at den daværende politidirektør Ingelin Killengreen ble "vingeklippet" av Justisminister Knut Storberget ved å måtte rapportere hver 14. dag om it-tilstanden. Siden det er Storberget i permisjon og Killengreen forflyttet seg til Fornyingsdepartementet. Men møtene fortsetter, nå under tilsyn av Terje Moland-Pedersen, statssekretær i Justisdepartementet.

- Det er ingen tvil om at vi er veldig opptatt av at it-prosjektene skal på riktig spor. Vi er i gang med dette store prosjektet og har møter omtrent hver 14. dag. Vi er inne i en kritisk periode hvor vi må ta noen veivalg, sier Moland-Pedersen.

Moland-Pedersen henviser til investeringer på 180 millioner i 2010 og 250 millioner i 2011 som er satt av til å løfte politiets it-systemer.

Arne Johannessen som leder Politiets Fellesforbund, påpeker at millionene bare er en begynnelse. Han tror man trenger opp mot to milliarder kroner de neste fire-fem årene.

- Vi holder på med beregninger, men det kan fort bli halvannen til to milliarder kroner som trengs, sier han.

- Fungerer ikke

Om en slik investering ville være nok er et annet spørsmål. Petter Gottschalk, BI-professor, mener at mye av problemet ligger i organiseringen og ansvarsfordelingen mellom de ulike instansene

- It i politiet er helt ute av styring. Grunn til det er at Politidirektoratet (POD) definerer hva Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) skal levere. Dermed er PDMT leverandør, mens POD er kunde. Men POD er ikke kvalifisert til å være kunde, der er det ingen som kan it godt nok.

BI-professoren forsetter sin tøffe analyse. Ledelsesmessig fungerer det ikke, mener han.

- PDMT kommer noen gode forslag, men Politidirektoratet skjønner ikke noe av det. Samtidig kan ikke PDMT begynne før de får klarsignal fra POD. Rollen til PDMT bør bli tydeligere slik at de får myndighet til å bestemme hvordan it brukes.

Gottschalk henviser til at POD har prioritert penger til maskinvare og at det er et feil valg.

- POD har ikke skjønt det. De tror at om man bare får tak i noen nye servere, så ordner det seg. Politiet trenger programvare tekst-tale-systemer, geografiske verktøy (Gis, red) og business intelligence, sier Gottschalk.

It-investeringer vil føre til færre ansatte, mener Johannesen. Les videre på neste side!

Les om: