It-gigant avskaffer epost innen tre år

It-gigant avskaffer epost innen tre år

Ansatte får ikke lov til å sende hverandre epost. Det tar for mye tid.

Atos Origin er Frankrikes nest største selskap etter oljeselskapet Total, og Europas tredje største selskap innen it-tjenester, med 50.000 ansatte i 40 land.

Giganten setter seg nå et friskt mål: Null epost mellom de ansatte innen 2014.

Epost tar tid

- Vi produserer data på en massiv skala, som forrurenser vårt arbeidsmiljø og trenger seg inn i vår private liv, forteller Atos Origin-direktør Thierry Breton i en pressemelding.

- Nå vil vi reversere denne trenden, akkurat som vi tok grep for å redusere forrurensing av naturen etter den industrielle revolusjonen.

Ifølge Breton bruker sjefene hans mellom 5 og 20 timer hver uke på å lese og svare eposter, og 25 prosent av tiden til å lete etter informasjon. Deres tall viser at en sjef i gjennomsnitt mottar 200 eposter hver dag, hvorav 18 prosent er søppel.

Sosiale plattformer

Løsningen er i Bretons øyne sosiale medier.

Atos Origin er i ferd med å rulle ut en rekke samarbeidsverktøy og sosiale plattformer for deres ansatte, hvor de deler informasjon og holder rede på ideer og prosjekter. Office Communicator er et av verktøyene som brukes.

Selskapet mener slike løsninger gjør arbeidsplassen mer personlig, øyeblikkelig og lønnsom. Ifølge dem vil mer enn halvparten av nytt digitalt innhold være oppdaterte versjoner av gammel informasjon innen 2013.

Uholdbar mengde

Breton og selskapet hans er langt fra alene om å spå epostens død. Det spesielle i dette tilfelle er at man faktisk går ut med et slikt mål. De ansatte skal fortsatt kunne bruke epost for ekstern kommunikasjon, men målet er at all kommunikasjon de ansatte i mellom kun skal skje på selskapets sosiale plattformer.

- Volumet på eposter vi sender og mottar er i dag uholdbart for et selskap, mener Breton.

- Epost er på vei ut som den beste måten å drive et selskap på.

Drift