Itil forenkler oursourcingen

Itil forenkler oursourcingen

Posten sendte it-avdelingen på kurs og krever Itil fra alle.

Internett, epost, sms, nettbank og sosiale nettverk har trukket en stor del av den tradisjonelle kommunikasjonen vekk fra postbudet og postkontoret. Men, kanskje mindre synlig, har Posten erobret nye territorier, og har i hele Norge 1500 postkontorer og Post i Butikk, i tillegg til en rekke andre logistikktjenester og industriell post.

Outsource

En såpass distribuert og sårbart logistikknettverk krever en it-infrastruktur som er robust, samtidig som den følger Postens aktiviteter til grisgrendte strøk og små utsalgspunkt. Det er denne kombinasjonen av høye krav til oppetid og et spredt nettverk som bidro til at Posten bestemte seg for å sette ut det meste av drift og forvaltning av it-systemene.

- Vårt it-team bestemte i 2007 at vi skulle outsource de fleste av våre oppgaver til eksterne leverandører. Vi konkurranseutsatte de fleste kontrakter på drift og forvaltning, og valgte å bruke Itil for å sikre at vi har en felles terminologi, sier Sven Langerak, Postens it-direktør.

Fellesspråk

I prosessen å sette ut det meste av drift ble it-avdelingen nødt til å få seg et fellesspråk slik at kommunikasjonen kan gå uten alt for mange misforståelser.

- Alle ansatte i it-avdelingen har vært med på et basiskurs om Itil. Alle våre prosesser er basert på Itil-standarder. Sånn sett jobber vi mye med det, og Itil er veldig sentralt i vår organisasjon, sier Langerak.

Før outsourcingen brukte Posten ikke så mye Itil, i alle fall ikke så gjennomført. Som følge brukes også samme sett med kjøreregler internt i organisasjonen, ikke bare ut mot leverandørene.

- Når det gjelder de interne prosessene har vi også lagt oss på Itil-standarder. Det er fornuftig, sier Langerak.

Itil ble måten å få kontroll på, les mer på neste side!

Les om:

Drift