Kan Gmail duge for bedriftene?

Kan Gmail duge for bedriftene?

Gartner antyder at Googles Gmail er klar til å ta opp kampen med Microsoft i bedriftsmarkedet.

På tross av at Gmail har en svært liten andel av bedriftsmarkedet for epost, mener Gartner løsningen er moden for å konkurrere med Microsoft.

- Selv om Gmails andel av epost for bedriftsmarkedet ligger rundt èn prosent, har løsningen nær halvparten av bedriftsmarkedet for epost i nettskyen, sier Matthew Cain, forskningsleder hos Gartner.

Cain forklaret at med unntak av Microsoft Exchange er Gmail den eneste epost-løsningen som har hatt fremgang i bedriftsmarkedet i de siste par årene.

Andre epost-løsninger, som Novell Groupwise og IBM Lotus Notes har tapt i markedet, og tilbud fra Cisco er nedlagt. Vmwares Zimbra er en nybegynner i markedet for eposttjenester til bedrifter.

Fortsatt et stykke igjen

Gartner mener riktignok at Gmail har et stykke å gå.

Google fokuserer ofte på funksjoner med bred appell, og større virksomheter har ofte komplekse krav til for eksempel overvårking av epost og andre sikkerhetsfunksjoner.

Så selv om Google gjerne er flinke til å implementere grensesnitt og brukertjenester, er selskapet ofte tilbakeholdne når det gjelder back-end.

- Epost er ikke en salgsvare, og epost i nettskyen er fortsatt i modning, sier Cain.

Han fortsetter med å si at en tilnærming til nettskybasert epost med minst mulig risiko kan være hybrid-løsninger hvor noen epostbokser ligger i skyen og andre lokalt.

- Denne hybrid-modellen er i Microsofts favør, for de har dominans på lokal epost, sier Cain.

Cain hevder at konkurransen mellom Microsoft og Google vil gjøre begge selskapene sterkere, og tilgjengeliggjøre nettsky-ekspertisen de vil oppnå til bruk i andre sky-baserte tilbud og tjenester.

- Rivaliseringen mellom dem vil også gjøre det vanskelig for andre leverandører å konkurrere i det nettskybaserte epostmarkedet, avslutter Cain.

Les om:

Drift