Kan komme styrket ut

Kan komme styrket ut

Tross skilsmissen med DNB får ikke Evry juling på børsen. - Kombinasjonen kostnadskutt og nedfasing er positiv, mener analytiker.

Da DNB mandag begynte å skille sine it-kontrakter mellom mellom «stormaskin» og «ikke-stormaskin», gikk Evry som kjent tapende ut i sistnevnte kategori til fordel for indiske HCL.

Inderne får dermed hovedansvaret når drift på åtte forskjellige steder etter hvert samles i det nye datasenteret Green Mountain på Rennesøy i Rogaland.

Vi må vente noen uker for konklusjonen om stormaskindriften, men utsagnet «vi gikk for den leverandøren som oppfattes som mest profesjonell» er knappest å regne som noen varm omfavnelse av Evry fra DNBs konserndirektør for It og Operations, Liv Fiksdahl.

Les også: – Norske leverandører har mye å lære

– Kan være positivt

Men der man kanskje skulle tro at å miste en ankerkunde som DNB ville sende Evrys aksjekurs ut i fritt fall, viser fasiten en mer nøktern reaksjon fra markedet.

It-analytiker Per Gunnar Nordahl i Arctic Securities hjelper oss med å forstå hvorfor.

– At kursen faller fra 9,70 til 9,50 kan man ikke trekke gode konklusjoner av, til dét er Evry-aksjen for lite likvid til at det daglige prisbildet gir et pålitelig bilde. Markedet har lenge vært klar over at Evry kunne miste DNB. Noen er positivt overrasket over at de får videreføre en del ut 2016, mens andre håpet på videreføring av kontrakten i sin helhet. Men vår tese har i lengre tid vært at det beste ville vært om DNB-kontrakten fases gradvis ut. Dette dreier seg om "råvareproduksjon", et forretningsområde med lave marginer og mange ansatte. Og markedet liker generelt ikke scenarioer hvor et selskap har mye av inntjeningen skrudd fast til store enkeltaktører, sier Nordahl.

Les også: DNB og Evry: "It's complicated"

Venter på Evry-kuttene

«Om lag 300 årsverk i Evry vil bli berørt av ny avtalestruktur. Basert på erfaring fra tidligere omstillingsprosesser, legger Evry til grunn at en betydelig andel av bemanningsreduksjonen vil skje gjennom naturlig avgang og intern mobilitet», het det i børsmeldingen mandag.

Nordahl forklarer børsnedgangen som tross alt har vært synlig, med et misforhold mellom hva investorene vet og ikke vet.

– Kombinasjonen av kostnadskutt og nedfasing av DNB-kontrakten mener vi er positiv. Men markedet vil gjerne se resultater først: Det man vet er at de mister kontrakten, mens de tilhørende kostnadskuttene foreløpig bare er en antakelse og noe Evry signaliserer utad, sier Nordahl.

Frykter indernes inntog

Carnegie-analytiker Espen Torgersen mener medieoppslagene i forbindelse med DNB-kontrakten har skapt et inntrykk av at inderne er på full fart inn i Norge, og at DNB nå slipper HCL inn i om ikke det aller helligste, så i hvert fall langt inn i kjernevirksomheten.

– Dette reflekterer kursen over lengre tid. Før EDB og ErgoGroup gikk sammen, forbandt man EDB med storkundedrift og bank/finans. Så kom fusjonen, i og for seg med mye fornuftig, og man begynte å trekke ut synergier og strukturelle gevinster. Men markedet mener at Evry ikke har klart å løfte lønnsomheten nok til å rettferdiggjøre en god kursurvikling. Man har vært spørrende til utviklingen innen storkunde/drift – ut fra en tanke om at hvis dét faller, vil man tape spillet om langsiktige kontrakter, sier Torgersen.

Han peker også på Evrys Future Proof-satsing, hvor konsernet investerer tungt i blant annet et stort datasenter i Fet.

– Investorene tenker nok på om også Future Proof-konseptet vil få utfordringer med å skape lønnsomhet, dersom store indiske aktører kommer inn i markedet. Jeg sier ikke at det nødvendigvis blir sånn, men hvordan aksjemarkedet håndterer informasjonen de får. Selv tror jeg at Evry har en veldig solid posisjon innen kjernebanksystemer og bank/finans. Men det er samtidig ingen hemmelighet at posisjonen er under press for generell storkundedrift, noe som ikke er spesisfikt for Evry. Men man er jo sjelden særlig positiv til kombinasjonen sterkere konkurranse og pressede marginer, sier Torgersen.

Les om:

Drift