Kan strande uten EDB Ergo

Kan strande uten EDB Ergo

Entra drømmer om det energieffektive datasenteret Greenfield. Men uten deltagelse fra EDB Ergogroup kan Greenfield forbli en drøm.

Fagfolkene til Entra Eiendom tenker riktig. De jobber med å forstå alle utfordringene med hensyn til å etablere et kostnadseffektivt og grønt datasenter. De har planer for hvordan energitilførselen skal utvides i takt med kundebehovet. De har fibertilkobling fra konkurrerende leverandører. De har en teknologi for å gjøre senteret så grønt som mulig og planer for utnytting av overskuddsvarme.

Sikkert og grønt

- Riksrevisjonen har påpekt at data må sikres bedre. I Greenfield får kundene verdens sikreste, mest miljøvennlige og energieffektive datasenter. Vi vil levere fysisk, teknisk og logisk sikring, sier Kyrre Olaf Johansen, administrerende direktør i Entra Eiendom.

Visjonen er omfattende. Senteret skal kunne huse inntil 320.000 datamaskiner om planene slår til. Da er Greenfield fullt utbygget med 16 blokker, hver på 2.100 kvadratmeter. I første omgang er planen å bygge fire blokker som skal stå ferdig i 2014.

Etter at planene ble kjent har det skapt mye oppmerksomhet. På flere norske steder med planer om nye datasentre er det oppstandelse. I utlandet har størrelsen og den grønne profilen bidratt til ekstra henvendelser.

For selv om ikke norske myndigheter synes å ta klimakravet høytidelig spekuleres det på om Storbritannia vil innføre en ekstra avgift på CO2. Datasentre avgir betydelig mengder CO2 til omgivelsene.

- Vi har sovet lenge. Nå er vi nærmest på overtid. Grønt er nærmest blitt grått, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge.

Sikkerhet, strømsparing og lavere CO2 er hva IKT-Norge ønsker seg av et nytt datasenter. Det vil Greenfield kunne oppfylle.

Anslått

- I rapporten Sky og Fjordane er det norske strømforbruket til datasentre anslått. Tar man ikke grep vil veksten i energibehovet for norske datasentre i løpet av 2014 tilsvare årsforbruket til Hamars befolkning, fremhever Per Morten Hoff.

IKT-Norge er derfor betydelig tilhenger av nye energieffektive datasentre som Greenfield og Ventelo Colocation.

- Greenfield vil halvere driftskostnadene i forhold til det som er standard i dag, hevder Kyrre Olaf Johansen.

- Vi benytter tre datasentre. Det er bra at det blir konkurranse i markedet, sier Kjell Rusti, skandinavisk direktør i Steria.

Steria eier ingen datasentre selv. De leier plass av tilbydere i markedet.

En britisk henvendelse ønsker seg 2.000 kvadratmeter i første omgang og 10.000 kvadratmeter over fem år. Ytterligere andre har antydet 10.000 kvadratmeter.

Utfordringen er å gjøre om henvendelsene til kundekontrakter. Senest de siste dagene i februar fikk Greenfield og en rekke andre norske potensielle datasentre en henvendelse om mulighet for å levere grønne datatjenester. Det gjelder en prekvalifisering for 10.000 kvadratmeter og 20 MW energitilførsel.

Henger

Men foreløpig henger det. Det henger på EDB Ergo. Norges største datasentral er interessert, men det handler om å få en god avtale. 26. mars er det styremøte i Entra. Omtrent på samme tid skal EDB Ergo ha styremøte. Da må hver eneste detalj være hamret ut.

DETALJER: Skal man tro ryktene gjenstår det bare mindre detaljer før Terje Mjøs i EDB Ergo Group kan signere en avtale med Entra Eiendom om bruk av datasenteret Greenfield. Men først skal EDB Ergo den 19. mars skifte navn. Foto: Ahlert Hysing - Vi har hatt et samarbeid med Entra på grønt datasenter siden 2009. I 2010 gjorde EDB en henvendelse til Ergo Group om et felles datasenter selv om selskapene på det tidspunktet var konkurrenter. Ergo Group var positiv, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i EDB Ergogroup.

Det ble ikke noe felles datasenter. Det ble en fusjon istedenfor. Men samarbeidet med Entra har blitt videreført.

- Vi har fått andre henvendelser, men vi foretar forhandlinger med Entra, fortsetter Terje Mjøs.

Det hele står og faller på en god avtale for det er betydelige kostnader forbundet med å etablere et nytt datasenter.

En av de betydelige utfordringene er lengden på avtaleperioden. Entra ønsker seg kunder som vil inngå en avtale ti år eller lenger, helst 20 år. Kunder vil typisk heller ha avtaler på fem år. De er usikre på om datasenteret er like effektivt som ved avtaleinngåelsen.

- Skal et nytt datasenter kunne konkurrere må det tilpasse seg avtaleperiodene som benyttes i markedet, fremhever Kjell Rusti.

Steria har avtaleperioder på tre, fem og syv år.

Forbereder seg

I mellomtiden forbereder EDB Ergo seg for fremtiden. Det er fire forhold som skal bedre bunnlinjen. For det første vil EDB Ergo gjøre økt bruk av utsetting til India og Ukraina. Dernest skal det satses på skytjenester. Det forutsetter et energieffektivt datasenter. I datasenteret må det være mye større innslag av automatisering.

- Det som er interessant er automatisering. Vi har funnet en partner på automatisering som vi evaluerer. All erfaring legges i en database. Når det først skjer en feil må vi være raske, forklarer Terje Mjøs.

Automatisering er nødvendig ved fjernadministrasjon. Både oppsett av nye virtuelle maskiner og oppstart krever automatiserte rutiner. Tilsvarende ved overbelastning og sammenbrudd av fysiske maskiner.

- Basert på hendelser og terskelverdier vil vi kunne gripe inn proaktivt før noe skjer. Dermed kan vi konsentrere oss om mer høykompetent drift, forklarer Thorolf Thorstensen, driftsdirektør i EDB Ergo.

- Vi kommer ikke til å bygge noe nytt datasenter. Vi konsoliderer og migrerer for å forberede oss på fremtiden. Vi har 18 datasentre. Det skal ned til en håndfull, fortsetter Terje Mjøs.

Kontroll

I dag har EDB Ergo 17.000 kvadratmeter med datarom, i små og store datasentre i bygninger og fjellhaller. Helst vil EDB Ergo nærmest bare ha to datasentre, men innser at det ikke er praktisk mulig. I tillegg ønskes et datasenter for arkivering av data.

For offentlige myndigheter i Norge og Sverige ønsker kontroll med data, hvilket i praksis betyr at svenske data skal være i Sverige og tilsvarende i Norge. En av grunnene til at mange ønsker norske data i Norge er lovgivning i Sverige og andre land som tillater innsyn i norske data som transporteres gjennom deres territorium, i Sverige FRA-lagen.

Hvis EDB Ergo flytter til Greenfield ønsker de seg i første omgang rundt 4.000 kvadratmeter, det vil si to blokker. Selv tror EDB at de vil være en av de største leietagerne i datasenteret.

En av EDB Ergos store eiere er Posten. EDB Ergo er en av de store leverandørene av driftstjenester. Dagens avtale går ut i 2014. Internt i posten har man bare delvis vært fornøyd med leveransene. EDB Ergo trenger derfor effektiv datasenterdrift for å kunne fortsette som leverandør. De vil konkurrere med mer enn ti sultne konkurrenter.

Les om:

Drift