Krever støtte for nettbrett

Krever støtte for nettbrett

It-avdelinger møtes av skjerpede krav om støtte for enheter som smarttelefoner og nettbrett.

It-avdelinger møter skjerpede krav om støtte for enheter som smarttelefoner og nettbrett. Det fremgår av en undersøkelse utført av Citrix mot nærmere 400 norske it-eksperter i november og desember 2010.

Paradigmeskifte

Seks av ti har fått krav fra ledelsen om å legge til rette for leveranse av it-tjenester til alle typer enheter. Fire av ti sier at de merker økt pågang i kravene fra brukere som ønsker å ta i bruk smarttelefoner eller avanserte brett som Ipad.

- Dette er et paradigmeskifte for de fleste it-avdelinger og handler mindre om taktiske teknologivalg, og mer om et strategisk skifte. It-avdelingen skal nå bli en tjenestetilbyder som i større grad legger til rette for at virksomheten skal nå og overgå sine mål gjennom å gjøre brukerne enda mer produktive, sier Kurt Svenson, nordisk markedsdirektør i Citrix i en pressemelding fra selskapet.

Holdningene forandrer seg

Kurt Svenson utdyper i pressemeldingen hvorfor det er viktig å ligge i forkant.

- Nye generasjoner kommer inn i arbeidslivet med nye krav og forventninger. It-avdelingen bør derfor ligge i forkant av utviklingen ved å innføre rutiner som gjør at de ansatte får det de trenger, når de trenger det og på de enhetene de ønsker å bruke, sier Svenson.

Seks av ti i undersøkelsen skal rulle ut virtuelle arbeidsflater og de fleste har allerede kjøpt de nødvendige lisensene. Svært mange sier også at de vil rulle Windows 7 samtidig. Av de som svarte bekreftende sier hver tiende virksomhet at de skal være i mål med utrullingen av virtuelle arbeidsflater innen utgangen av året, ytterligere 30 prosent i første halvår 2011. Deretter over 40 prosent i andre halvår 2011, resten i 2012.

Hyppig bruk av Windows 7

Det vil fortsatt være stort fokus på servervirtualisering fremover. Mer enn tre av ti kunder kjører Xenserver, Citrix sin egen hypervisor, mens ytterligere ti prosent hadde testet det. 55 prosent har fokus på Windows 7 neste år.

- Sammenlignet med tilsvarende undersøkelser kan dette lave tallet tyde på at mange allerede er i mål med migreringen til Windows 7, sier Svenson.

Les om:

Drift