Kurs på klippekort

Kurs på klippekort

Hva med et Itil-kurs i sluttpakken? Det mener Nordic Aware er et godt tilbud.

Rett ved togstasjonen på Lillestrøm ligger Tærudgårdene, NSBs gamle arbeiderboliger. De fire totalrehabiliterte boligene huser 15 næringsdrivende, blant dem kursselskapet Nordic Aware.

Selskapet er en avløper fra Telenor Business Solutions, og har eksistert i litt over tre år.

- Da vår divisjon ble lagt ned i Telenor, valgte noen av oss å gå ut med et eget selskap. Vi startet med fem ansatte. Nå sysselsetter vi 13 årsverk, sier produktansvarlig Ingemar Johansen.

Bedriftsinterne kurs

Selskapet har utelukkende konsentrert seg om kursing rundt "service management", som har gått over til å bli Itil. Nordic Aware har også et opplegg for prosjektledelse, men dette er også koblet opp til Itil-prosjekter.

- Vi har hovedsakelig kunder i store miljøer, som ABB og Statoilhydro. Vi har naturligvis også mange kontakter i telekom-bransjen, ettersom vi kommer fra Telenor, sier Johansen.

Selskapet leverer stor sett bedriftsinterne kurs. Det betyr at kursinstruktørene må reise en del. Til og med i Sverige avholdes det kurs, men da for norske aktører som har virksomhet i nabolandet.

- Vi holder kurs til alt mellom 6 og 20 deltagere. Det kan være en dag, eller en uke, forteller Marianne Rømset, som er administrasjonsansvarlig.

Master og hovedoppgave

Itil er i sterk vekst. Det er tre nivåer på sertifiseringsrettede kurs i Itil versjon 3: Foundation Level, Intermediate Level (med to spesialiseringer, en på Lifecycle og en på Capability) og Itil Expert. I år vil dette utvides med enda et nivå, Itil Master.

- I år vil det for første gang være mulig å komme seg på det fjerde nivået på Itil, som kalles Master. Dette er en ytterligere fordypning. Vi vil være blant de første som kan tilby kurs i dette, sier Johansen.

Det nåværende Expert-nivået er et løp som bygges opp med et grunnkurs (foundation), en stor utbygging med ulike spesialiseringskurs og en toppkomponent som ekspert. På masternivå kan en Itil-spesialist bygge videre på dette. Totalt vil det være mulig å ta alt i løpet av ett år.

- For å gjennomføre Master-nivået må man skrive en hovedoppgave. Men spesifikasjonene rundt dette er ikke ferdige. De kommer i løpet av 2009, sier Johansen.

Hot i USA og Østen

Nordic Aware har utviklet et klippekort, som gir en ansatt eller bedrift mulighet å få en rekke kurs for billigere penger. Det gir en økonomisk fordel, men klippekortet kan også brukes i andre sammenhenger. En del bedrifter gir for eksempel tilbud om kursing til ansatte som sies opp.

- Vi snakker med bedrifter om å gi dette som en del av sluttpakken. Itil vil være viktig i tiden fremover. Skal man kutte i staben, er det en fin del av sluttpakken å tilby et fullverdig Itil-kurs, sier Johansen.

Itil feirer i år sitt 20-års jubileum og har blitt en universell standard. Det startet i England, og land som Nederland og Norge fulgte etter. Nå er Itil hot i USA, mens også Asia har kastet seg over rammeverket.

- Det er veldig viktig for bedrifter i Kina og India å ha Itil-sertifiseringer. Det betyr at du kan samarbeide med vestlige selskap, at man bruker de samme begrepene, sier Johansen.

Han er heller ikke engstelig for at Itil vil miste sin verdi i en krisetid. Snarere tvert imot, Itil handler nettopp om øke verdiene i en prosess.

- Itil er et svært viktig virkemiddel for å øke produktiviteten. Itil vil bidra til å redusere kostnadene og effektivisere prosessene. På grunnivå er Itil-markedet modent, nå handler det om å skaffe seg kompetanse høyere opp i verdikjeden, sier Johansen.

Denne saken er et utdrag fra en artikkel som har stått i Computerworld It-karriere, med tema Itil.

Les om:

Drift