- Lærer mest med erfaring

- Lærer mest med erfaring

Revisor-studentene på Handelshøyskolen BI lærer om Itil. Det gjør ikke it-studentene ved NITH.

Et søk på "Itil-kurs" på Google gir hele 114.000 treff, og kan være en liten pekepinn på omfanget av Itil-opplæringen som tilbys både fra leverandører og profesjonelle kurstilbydere. Biblioteket over gode referanser og gjøremåter er i medvind.

- Det er i dag et meget bredt tilbud av Itil-kurs og jeg tror nok at det meste av opplæringsbehovet blir dekket. Jeg har selv gått et kurs som jeg er fornøyd med, sier Geir Arild Engh-Hellesvik, som er styremedlem i ISACA Norway Chapter.

ISACA er en internasjonal organisasjon for arbeid rundt it-governance, it-revisjon og it-sikkerhet.

Ikke i utdanning

Bjørn Jarle Hanssen er rektor ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole. Han forteller at de ikke har noen inngående undervisning om Itil i sine lærerplaner.

- Vi har snakket litt løst om vi skulle legge inn Itil i utdannelsen, men per i dag ser vi ingen grunn til å gjøre det i stor skala. Men det er ikke dermed sagt at Itil ikke blir nevnt i enkelte forelesninger, sier Hanssen.

Studierektor Svein A Løken ved Institutt for regnskap, revisjon og jus på Handelshøyskolen BI, forteller at de på høyere revisorstudium berører Itil-metodikken.

- Finansielle revisorer må forstå metodene klientene bruker. Tradisjonelt har vi undervist mest rundt Cobit, men siden Itil har vokst kraftig har vi tatt det mer inn i undervisningen, sier Løken.

Han forteller videre at de ikke tar stilling til de to metodikkene, i betydningen anbefale det ene foran det andre. Men heller forklare forskjellen.

Bra med litt erfaring

Geir Arild Engh-Hellesvik i Isaca sier at det i utgangspunktet høres bra ut om man lærer seg Itil under studiene som en del av det å styre it-prosesser.

- Men det finnes andre rammeverk som gjør det samme, for eksempel Cobit, som er mer overordnet formulert og vektlegger kontroll med at prosessene er utført betryggende. Og så det er alltid en diskusjon om hva som er best. Derfor vil det være lurt av læringsstedene å lære bort litt om flere metodikker, sier Engh-Hellesvik.

Han legger til at det ikke noen krise om man ikke har lært om Itil under utdanningen.

- Det viktige er å lære grunnprinsipper, og Itil er bare en av flere måter å styre it-prosesser på. Jeg vil heller forvente at man først og fremst lærer om grunntankene bak – slik at man gjør riktig vurdering for hvilke verktøy man velger senere. For det er flere verktøy å velge mellom, sier Engh-Hellesvik.

Konsulentselskapet Syscom jobber mye med Itil med sine kunder. Marius Lien som er Itil-rådgiver i selskapet, mener det ikke er noen ulempe å ha litt erfaring før man går i gang med bygging av Itil-kompetanse.

- Det jeg opplever er at de som kommer fra et driftsmiljø eller it-ledelsen har mer utbytte av våre Itil-kurs enn de som kommer rett fra skolebenken. Dette har nok noe med at jeg bruker eksempler i undervisning som er lettere å sette seg inn i med litt erfaring, sier Lien.

Denne saken er et utdrag fra en artikkel som har stått i Computerworld It-karriere, med tema Itil.

Les om:

Drift