Larry vil ta over verden

Larry vil ta over verden

OPENWORLD: Oracle vil bli den første totalleverandør av it til store konsern

SAN FRANCISCO: Alle ønsker å være kundenes eneste leverandør av datamaskiner og programvare. Oracle kan levere alt, bortsett fra det brukerne trenger for betjeningen.

Mens Oracle tidligere fokuserte på database, applikasjonstjenester (middleware) og en omfattende applikasjonsportefølje, er det nå den totale verdikjeden fra datamaskin til applikasjonstilbud kundene vil møte. De kan velge deler, men Oracle jobber for at totaltilbudet både skal ha ytelses- og prismessige fortrinn.

Totaltilbudet er rettet mot store bedrifter, mindre skal kunne dra nytte av det i form av programvare som en tjeneste. Derfor ble det mye snakk om datamaskiner fra Oracles mange programvaredirektører.

Ipad

Under sin demonstrasjon av Oracles nye applikasjonsportefølje Fusion på konferansen Openworld, benyttet administrerende direktør Larry Ellison Apple Ipad for å vise funksjonaliteten. Påvirkingen fra sosiale media de seneste seks årene har påvirket. Samhandling er bygget inn. Mer enn 100 moduler blir nå tilgjengelig. Flere hundre kunder har allerede prøvd ut store deler.

- Siden vi har tilrettelagt Fusion Applications for skyen kunne vi like gjerne lansere vårt skytilbud, sier Larry Ellison, administrerende direktør i Oracle.

Oracle vil derfor prøve å øke sin interesse hos de største konsernene. Det er ikke nok at alle har deler av deres programvare. De skal overbevises om at de trenger mye mer.

Spesielt er det administrasjonsprogramvaren Enterprise Manager 12c som skal sørge for at totalløsningen er mest mulig kostnadseffektiv for interne eller eksterne skyer. Neste generasjons programvare fra Oracle vil få betegnelsen 12c for å understreke skyens betydning.

- Det er i ferd med å skje et paradigmeskifte. It må forstå hva som får forretningsvirksomheten til å lykkes, ikke hva som kreves for å kjøre applikasjonene. Det må skapes forretningsverdi ved å endre forretningsprosessene, sier Michael Dell, administrerende direktør i Dell.

I samarbeid med Oracle har Dell klart å endre driftskostnadene for it fra 70 prosent av budsjettet til under 50, for å kunne jobbe med å forbedre forretningsprosessene.

Jobbe sammen

Utviklet for å jobbe sammen er slagordet for økt interesse fra de it-ansvarlige. Ingen andre har lagt så mye arbeid i å få datamaskiner og programvare til å jobbe effektivt.

- Larry Ellison krever ti-gangeren, enten ti ganger mer ytelse eller ti ganger mer verdi, sier John Fowler, konserndirektør for datamaskiner i Oracle.

Det gjøres ved en rekke tiltak. Datamaskinene tilpasses mest mulig til programvaren. Dernest finstemmes maskinene. Til nå har det vært to vesentlige alternativer Exadata for database og varehus, Exalogic for applikasjonstjenester.

Begge maskinene er bygget opp som en klynge av flere mindre maskiner og utnytter programvare, minne og høyhastighetsnettet Infiniband for å oppnå ekstra ytelse. Parallellitet er et vesentlig stikkord. Kompresjon av data et annet. Det gir grunnlag for bedre ytelse enn konkurrerende produkter til samme pris.

- For kunder gir maskinene en rekke fortrinn fordi de er feiltollerante. Hvis en databasemaskin feiler gjør det ikke noe. Hvis en lagringsmaskin feiler gjør det ikke noe, fremhever Larry Ellison.

Reagere

Derfor blir det spennende å se hvordan norske kunder reagerer på Oracles påstander. Nav var første kunde med Exadata. Autosys-prosjektet er første bruker av Exalogic.

Ifølge Oracle er fortrinnet til Exalogic den effektive kommunikasjonen mellom applikasjoner ved hjelp av Exabus som medfører at applikasjonene slipper å benytte TCP/IP med bearbeiding av prosessoren.

Mens Oracle tidligere solgte programvare på nye finesser er det nå kombinasjonen av programvare og maskiner som skal få kunder til å foretrekke Oracle fremfor å kjøpe datamaskiner, database, nettverk, lagring og applikasjoner fra forskjellige leverandører.

Kan Oracle demonstrere fortrinn vil de kunne levere en totalløsning, men mange it-ansvarlige er skeptiske til bare å ha en leverandør.

- Nå selger vi nye funksjoner til programvaren som en funksjon av maskinene, sier Tore Bjelland, administrerende direktør i Oracle Norge.

Til nå er det solgt over tusen Exadata. Innen året er omme er målet ytterligere tre tusen.

Bredere

For å ha et bredere datamaskintilbud har det i september og oktober kommet flere nye dataprodukter både for bearbeiding og for lagring. Datamaskinen Database Appliance er rettet mot mindre bedrifter. Den består av to Sun-datamaskiner med til sammen 192 GB minne, 292 GB flash og 12 TB platelager. Denne skal være det rimelige alternativet til Exadata.

I tillegg har Oracle introdusert spesialmaskinen Big Data Appliance som skal ta seg av analyse av de store datamengdene av ustrukturerte data. Disse karakteriseres ved hastighet, volum, variasjon og verdi.

Den nye Sparc Supercluster tilsvarer Exadata og Exalogic bygget sammen i en maskin sammenkoblet med Infiniband. Forskjellen er at Exa-maskinene benytter Intels teknologi. Supercluster benytter Oracles helt nye Sparc-prosessor T4 som ifølge Oracle har en ytelse på fem ganger Suns tidligere T3.

Ved å benytte mest mulig standard komponenter med unntak av den norske infinband-svitsjen som sørger høy nettverksytelse, får datamaskinene bedre pris/ytelse ifølge Oracle. Infiniband har en ytelse på 40 Gbit per sekund, fire til førti ganger raskere enn de fleste konkurrerende produktene.

Analyse

For ytterligere ytelse introduserer Oracle Exalytics, en analysedatamaskin for å skaffe forretningsinnsikt i store mengder strukturerte og ustrukturerte data og raske oppslag ved å ha databasen i minnet. 1 TB benyttes for analyseprogramvaren, databaseprogramvare og data. For å håndtere databasen i minnet benyttes programvaren Times Ten, for å bearbeide data i mange dimensjoner benyttes Essbase.

Før dataene lastes inn i Times Ten og Essbase har det foregått det en bearbeiding hvor dataene inndeles i kolonner. Alle like data i kolonnene blir fjernet og erstattet av en referanse. Det gir erfaringsmessig en reduksjon til en femtedel.

Exalytics blir derfor å se på som en turbo til Exadata. Ved behov for ekstra stor lagringskapasitet levere Oracle et lagringssystem kalt Database Appliance.

Også lagringssystem kan Oracle levere. Sun har utviklet en rekke som Sun ZFS Storage Appliance. Oracle har kjøpt leverandøren Pillar med produktet Axiom 600 for blokklagring over lagringsnett. I tillegg leveres to lagringsbiblioteker Storagetek SL3000 og SL8500. Disse kan benytte Oracles magnetbånd med en kapasitet på 5 TB.

Skal Oracle virkelig kunne overbevise om at lagring, datamaskiner, virtuelle maskiner, operativsystem, database, applikasjonstjenester og applikasjoner henger sammen er det Enterprise Manager 12c som skal kunne administrere det hele. Oracle vurderer derfor Enterprise Manager som ett av sine viktigste redskap.

Analysefirmaet IDC har vurdert produktet og gir Oracle betydelig kreditt for å ha utviklet et administrasjonsverktøy for nettskyen hvor de forskjellige oppgavene å planlegge, innføre, drifte og administrere utrulling av komplekse applikasjoner gjøres på en forståelig måte for å oppnå forretningsverdi.

Drift