Massivt SOA-forsøk i Nav

Massivt SOA-forsøk i Nav

Nav benytter SOA for å sy sammen organisasjonens mange tjenester. Det skaper ny driftsproblematikk.

Sammenslåingen av Aetat og Rikstrygdeverket har ført til nye systemløsninger basert på en frontløsning for saksbehandling. Denne frontløsningen, Personkortet, skaffer informasjon om klienten med grunnlag i trygdesystemet Infotrygd, kommunale systemer og arbeidsmarkedssystemet Arena.

Bare dette totalsystemet medfører datamaskiner fordelt på fire steder fra en rekke leverandører med forskjellige programvareforutsetninger.

Logica sørger for drift av Arena i to datahaller. Rikstrygdeverket kjører Infotrygd i eget bygg, med reserveløsning hos Ementor. Drift av dagens systemer er dermed vel etablert. Drift av den kommende Pensjonsløsningen er derimot en utfordring.

I tillegg skal NAV etablere kontorer for de integrerte tjenestene over hele landet. 450 NAV-kontorer settes opp med NAVs nye systemer. Mange kontorer er allerede etablert, andre kommer. 17 000 ansatte skal bruke systemene.

- I år etablerer vi 140 kontorer. De kan være på helt nye steder eller de kan benytte ett av kontorene til etatene som er slått sammen, sier Karl-Henning Rørstad, assisterende avdelingsdirektør for IKT drift.

Ansette

Derfor skal NAV ansette en rekke nye fagfolk for å møte morgendagens utfordringer. Rundt 20 stillinger er utlyst. Sammenlignet med lønn i det private næringslivet har NAV lite å fare med, men det er mange og spennende oppgaver.

- Flere av våre flinke folk har sluttet og begynt i det private. Flere har kommet tilbake. Lønnen var bedre, oppgavene mindre utfordrende, forklarer Karl-Henning Rørstad.

Den spennende utfordringen for driftsfagfolkene er at Infotrygd skal erstattes av Pensjonsløsningen som skal kunne takle reglene til Pensjonsreformen som kommer i 2010.

Pensjonsløsningen, PSAK benytter tjenesteorientert arkitektur, SOA (Service Oriented Architecture) med Java for programmering og Linux som maskinmiljø. Det medfører en kjede av applikasjonsmoduler som leverer en tjeneste.

NAV er dermed tidlig med avanserte tjenester basert på løst koblete applikasjonsmoduler som krever samspill av en rekke datamaskiner. På det området skal driftsavdelingen etablere nye driftsmønstre.

Systematisk

- Vi er Norges største miljø på SOA. For å jobbe mer systematisk og sikre gode driftsrutiner har vi tatt i bruk ITIL, sier Lasse A. Andresen, avdelingsdirektør for IKT Drift i NAV.

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) er et strukturert rammeverk med beste praksis for drift av it-systemer utviklet over 20 år i Storbritannia av det britiske it og teledirektoratet, Computer and Telecommunications Agency.

Som et ledd i arbeidet har Tone Farstad i konsulentfirmaet Davinci kartlagt hvor mange og hvilke stillinger som trengs og hva som bygges opp av kompetanse knyttet til Pensjonsløsningen.

For å forberede seg for Pensjonsreformen tas dagens regelverk for pensjon ut av Infotrygd og etableres i et eget regelsystem Blaze Advisor, fra Fair Isaac Corporation.

Grunnen er for å ha forståelse og kompetanse på raskt å kunne innføre nye regler som skal erstatte de gamle fra Infotrygd. I den forbindelse er det nå etablert en selvbetjeningsløsning som lar nordmenn selv finne ut hvor mye de har opparbeidet i pensjon. Det er en av de mange tjenestene på NAV.no.

Samarbeide

- Med de nye systemløsningene må vi samarbeide mye mer. Vi som er ansvarlige for driften må jobbe langs verdikjeder, påpeker Lasse Andresen.

Nav: NAV, Arbeids og velferdsdirektoratet er i ferd med å oppgradere sine it-systemer. Pensjonsløsningen benytter SOA for å møte fremtiden.

Pensjonsløsningen: Selvbetjening, pensjonsfaglig kjerne med opptjeningsregister og regeltjenester, saksbehandling. Basert på integrasjonstjenester og felles datamodell. Kobles til statistikk og ledelsesinformasjon.

Fremdrift: Fase 1 Overordnet design er levert. Fase 2 release 1 for internt bruk er levert før jul. Release 2 med hovedprosjektet leveres på slutten av 2008. Fase 3 med nytt regelverk skal benyttes fra 2010.

Prosjektet: 500 millioner kroner i 2007, 25 arkitekter, utvikling på Storo, rundt 200 konsulenter fra Accenture, Capgemini, Sirius.

Teknisk: 120 skjermbilder, 300 tjenester bruker tjenestebuss, 39 applikasjonskomponenter på fem tekniske plattformer, gjenbruk av 18 komponenter.

Teknologi: Java Enterprise Edition 5 på Linux, Microsoft Windows Server med .NET, virtualisering fra Vmware, datamaskiner fra Dell og FSC, stormaskin med Cobol, transaksjonssystemet CICS (Customer Information Control System) og databasen DB2 på Z/OS. DB2 med mange millioner rader. Økonomisystem på Hewlett-Packards Superdome med HP-UX.

I dag er det uavhengige grupper for applikasjonsdrift, brukerassistanse, fellessystemer, infrastruktur, nettverk og operativsystemer.

Fellessystemene sørger for å overvåke og sette i gang nødvendige tiltak når noe skjer. NAV benytter både IBMs Tivoli-verktøy og CAs Unicenter for grafisk oversikt.

- Det er SOA-miljøet som krever større forståelse for hele driftsmiljøets verdikjede, fortsetter Lasse Andresen.

Når driften planlegges må NAV IKT derfor ha rutiner for at deler av den tjenesteorienterte løsningen skal oppgraderes med nye applikasjonsmoduler eller at deler av infrastrukturen skal justeres og forbedres.

Få organisasjoner i verden har mye erfaring med slike problemstillinger. For å få til dette er en mulighet å bruke en database med tilstandsrapport over infrastruktur og applikasjoner. Både nye og gamle løsninger skal betjenes.

Kritisk linje

- Driftsproblematikken er kompleks og annerledes enn tidligere. Den krever verktøy, opplæring og erfaring, sier Are Torgersen, fagmann på SOA i IBM.

Åttende desember i år skal dagens tekniske løsning for trygdesystemet kjøres for siste gang. Da foretas det en direkte overgang til den nye teknologiske SOA-løsningen.

- Pensjonen for desember er den siste på dagens system. Den nye løsningen vil ta seg av oppsummeringen og oversikten for innværende år. I januar kjøres den nye Pensjonsløsningen, forklarer Lasse Andresen.

Det er derfor en kritisk linje med hensyn til tid for å få alt på plass. De 200 ansatte i NAV IKT og de nye får noe å bryne seg på det neste halve året. NAV vet ennå ikke om de har nok søkere, men mer enn 70 personer har meldt seg til de 20 stillingene.

Sannsynligvis er det ikke noe annet sted i Norge som kan gi nyansatte tilsvarende erfaring med fremtidens it-miljø. Bare samspillet med de mange eksterne partnerne på drift, applikasjonsvedlikehold og utvikling gir nok av utfordringer.

Selv bruk av video som et ledd i NAVs arbeid blir viktigere i årene som kommer.

Kravet om kostnadseffektivitet er en utfordring med nye avanserte løsninger. En av mulighetene er å sette ut deler av driften, men da mister man fleksibilitet. Behovet for økte budsjetter må derfor selges godt.

Uansett kreves det utbetaling til rett tid og rett ytelse til rett tid. For NAV IKT nytter det derfor ikke å være skyggeredd.

Les om:

Drift