Mener erp kan redde deg

Mener erp kan redde deg

Du må lære deg å utnytte ressursene i finanskrisen, og erp kan hjelpe deg.

Det mener analytiker-firmaet Butler House, i en ny rapport med tittelen “Evolving Enterprise Application”. Rapporten retter fokus på bedrifters tendens til å kutte ned på kostnadene harde økonomiske tider.

I rapporten hevdes det at kostnadsreduksjon og verdiskapning er to sider av samme sak. Derfor bør dette håndteres som en del av en helhetlig strategi, det vil si at innsparinger på ett område, blir brukt til å finansiere smarte investeringer i et annet.

Analyikeren og rapportens ledende forfatter, Angela Eager, mener kostnadsparing er en naturlig reaksjon på et tøft økonomisk klima. Det er også frysing av budsjetter, uten rom for ekstrautgifter. Et for stramt budsjett kan gå begge veier, og til og med virke mot sin hensikt med for lite oppmerksomhet rundt langsiktig og strategisk planlegging.

Hun mener utfordrende tider er tid for endring, endring gir oss også muligheter til å få et nytt syn på hva som blir gjort, hvorfor, hvordan og til å være forberedt på å tilpasse både hvordan vi jobber og bruker applikasjoner i arbeidsprosessene.

I rapporten står det blant annet:

"Når kapital er en mangelvare, blir presset til å optimalisere eksisterende ressurser og aktiva intensivert. I it-verden blir forretningsapplikasjoner som erp (Enterprice Resource Planning) og crm (Customer Relationship Management) et klart mål.

En feil å ty til kostnadsparende midler

Analyseselskapet Butler mener at den strategiske betydningen av disse forretningsapplikasjonene er viktig, i form av å styre bedriftenes effektivtet, og at man dermed ikke bør vurdere for tøffe kostnadskutt.

Angela Eager forklarer at bakrunnen for denne rapporten er at organisasjonene har investert tungt i bedriftsapplikasjoner. Men den riktige størrelsen og kompleksiteten betyr ofte at den ikke er godt nok utnyttet, i og med at det er vanskelig å få en god oversikt over fordelene og gevinstene.

- Virksomhetene må se på hva av it som ikke blir brukt og hva som kan optimaliseres for å øke verdien av it-systemene, sier Eager.

Eager tror også at organisasjonene trenger å se på bedriftsapplikasjoner som noe som kan hjelpe til med å endre forretningsprosesser, og ikke bare som statiske transaksjonsmotorer på bakrommet.

Undervurderte applikasjoner

- Erp-applikasjoner er en utrolig ressurs, og i dag handler det egentlig om optimalisering og bedre kunne utnytte muligheten som ligger i systemene, sier Eager.

Hun mener at forretningsapplikasjoner ganske sikkert blir undervurdert, og at virksomheter ofte ikke tar seg tid til å se på eksisterende programmer og hvordan man kan endre disse for å dekke nye behov.

De kjøper ofte nye programmer for å tilfredstille nye krav eller behov, men nye programmer gjør ikke noe for pris og den strategiske retningen, sier hun.

- Folk tar ofte snarveier, og dessverre er bedriftsprogrammer det siste stedet de ser for å oppfylle bedriftens nye behov.

Eager forsetter med å fortelle at forretningsapplikasjoner er en del av en organisasjons DNA og er kjernen til dens evne til å gjøre forretninger. Men fordi de er så lite synlige i det daglig, blir de ofte oversett.

Må endre perspektiv

Hun sier virksomheter vil dra nytte av en holdningsendring hvor erp-systemet oppfattes som grunnleggende, med kapasitet til å tilpasse seg til nye forretningskrav og legge ytterlige dimensjoner til ny teknologi.

Et annet poeng som er nøkkelen til å skape verdi er å se ting på en annen, mer kreativ måte, mener Eager.

- Bedrifter bør utforske alternative leveringsmodeller, som tjenesteorintert arkitetur (SOA), og ikke bare konsentrere seg om et program/applikasjon som fungerer som en enkelt enhet. Det finnes andre muligheter der ute. Strategiske investeringer er nødvendige for å opprettholde verdien av eksisterende investeringer og levere nye økonomiske fordeler, sier hun.

Les om:

Drift