Microsoft taper for Linux

Microsoft taper for Linux

Linux vinner terreng i bedriftsmarkedet, viser ny undersøkelse.

Nesten dobbelt så mange bedrifter planlegger å kjøpe servere fra Linux enn fra Microsoft, viser en ny undersøkelse foretatt av Linux Foundation ifølge V3.co.uk.

Blandt de 2000 spurte selskapene hadde 76,4 prosent av de største bedriftene planer om å øke Linuxsserver-kapasiteten, mot 41,2 prosent for Microsoft. I tillegg hadde over 40 prosent av de spurte bedriftene planer om å å redusere Microsoft-basene sine, eller om å ikke fornye de eksisterende plattformene.

Linux var dominerende også på sky-servicer, og en av syv bedrifter i undersøkelsen benytter slike open source sky-plattformer. I det store og det hele var de spurte bedriftene positive til Linux, og 85 prosent var fornøyde med fremgangen Linux gjør med sin open source-kode.

- Eneste reelle alternativ

Blandt selskapene i undersøkelsen var de tre viktigste grunnene for å velge Linux lavere totale eierkostnader, teknisk overlegenhet og bedre sikkerhet.

- Linux er det eneste reelle alternativet for databehandling med høy ytelse på det nåværende tidspunkt, skal en av respondentene i undersøkelsen ha svart.

- Selv om andre operativsystemer tilbyr databehandlingsprodukter med høy ytelse når de bare ikke opp.

Også ulemper

Likevel er ikke alt bare fryd og gammen med Linux' systemer, og noen ulemper har kommet frem i undersøkelsen. Det største problemet med systemet var at få maskiner har Linuxsystemene preinstallert, noe som ga få valgmuligheter til it-administratorene i undersøkelsen.

Populariteten til Linux fører også med seg andre problemer. Visstnok var det nemlig vanskelig for de spurte bedriftene å få tak i it-personell med tilstrekkelig kunnskap om systemene, med kompetanse til å installere og kjøre Linux' programmer.

Les om:

Drift