Milliardavtale for EDB

Milliardavtale for EDB

SpareBank 1-alliansen inngår avtale med EDB Business Partner om kjøp av løsninger og bankdrift til en anslått verdi på 2,5 milliarder kroner. Avtalen varer helt frem til 2014.

SpareBank 1 har opsjon på forlengelse av kontrakten i ytterligere to pluss to år, og inklusiv opsjonene har avtalen en antatt samlet verdi på 3,6 milliarder kroner.

- Avtalen med SpareBank 1 er strategisk og økonomisk meget viktig for EDB. Vi befester med dette EDBs sterke markedsposisjon i Norge og Norden og bygger grunnmuren for vår videre bank- og finanssatsing de neste 10 årene, sier EDBs konsernsjef Endre Rangnes i en pressemelding.

SpareBank 1 og EDB Business Parter etablerer et strategisk samarbeid om utvikling av bank- og finansløsninger. De nye løsningene er ledende i Norden og blir levert i et samarbeid som sikrer partene kostnadsdeling.

I tillegg skal EDB i løpet av avtaleperioden konvertere basis bankdrift fra stormaskin til Unix løsning og dette vil sikre at SpareBank 1 oppnår betydelige kostnadsmessige effekter.

Avtalen med SpareBank 1 gjelder med virkning fra 01.07.2007 og erstatter tidligere inngått avtale som løper til 31.12.2008. Partene har utarbeidet en tidsplan for ferdigstillelse av de endelige avtaledokumentene.

Drift