Nedbemanner stab og direktører

Nedbemanner stab og direktører

Datasentralen Evry varsler ny organisasjonsstruktur, nedbemanning av 100 personer og nedbygging av 30 datasentre.

- Vi gjør om på organisasjonsstrukturen fra første januar 2013. Konsekvensen er at vi nedbemanner i dagens ledelse og stab, sier Terje Mjøs, konserndirektør for Evry.

Den nye organisasjonen vil bestå av en norsk og en svensk divisjon, en for finansielle tjenester, en felles nordisk driftsorganisasjon og en internasjonal divisjon for drift og utvikling utenfor Norden (Global Sourcing).

Fra Microsoft

Knut Morten Aasrud, tidligere Norgesdirektør i Microsoft blir sjef for den norske virksomheten. Han begynte tirsdag 23. oktober og skal inntil nyttår være sjef for løsninger.

- Jeg gleder meg. Det blir en bratt lærekurve, sier Knut Morten Aasrud.

- Jeg tror vi har fått inn en bra mann, sier Terje Mjøs.

Dagens organisasjonsenheter Løsninger og Konsulenter blir fordelt på landene. Dagens driftsorganisasjon på 2.300 ansatte blir også overført til landene. Rundt 900 ansatte skal være igjen på drift i Norden. En vesentlig grunn er å få ned driftskostnadene som i flere år har tynget, spesielt på offentlig og store kunder.

Midlertidig

Håvard Larsen overtar som leder for den nordiske driftsorganisasjonen på midlertidig basis etter at dagens leder Thorolf Thorstensen går over i en annen stilling. Innen utgangen av første halvår 2013 er det mening å skaffe en permanent leder, ikke utenkelig med en svensk.

Håvard Larsen skal i tillegg være sjef for den internasjonale virksomheten Global Sourcing.

Avsetter millionbeløp

- Vi kommer til å avsette 30 – 50 millioner kroner i fjerde kvartal for å håndtere nedbemanningen, forklarer Terje Mjøs.

Personer har allerede sluttet. Disse har ikke blitt erstattet. For Evry tar konsernkostnader alvorlig. Det er ledelse og stab rundt om i Norge som nå nedbemannes.

- Vi skal fortsette å være lokalt til stede. Vi skal fortsatt være på 50 steder i Norge, sier Terje Mjøs.

Tapssluk

Evrys satsning på Digoff, en kommuneløsning basert på SAP, har vært et tapssluk. 600 millioner kroner ble brukt på denne løsningen i årene 2007 – 2010.

- I 2011 og 2012 har vi redusert tapene på Digoff. I 2012 blir tapet 26 millioner kroner og vi er fortsatt ikke i ballanse. Derfor besluttet vi på styremøtet å avslutte utviklingen og satse på vårt alternativ basert på Agresso, men vi vil håndtere de kontraktene vi har, fremhever Terje Mjøs.

Datasenter

- Vi forhandlet med tre mulige leverandører, men endte med å inngå en avtale med Lefdal Gruver om å overføre driften til Greenfield Datasenter, forteller Terje Mjøs.

Greenfield var tidligere prestisjeprosjektet til Entra Eiendom, men de ombestemte seg med hensyn til å være en stor aktør på datasentervirksomhet. Derfor har Lefdal Gruver overtatt prosjektet etter å ha skutt inn kapital. Entra er nå en minoritetseier i prosjektet.

- Vi skal nedbygge våre 18 datasentre i Norge og tolv i Sverige til en håndfull, understreker Terje Mjøs.

Det betyr at det blir tre datasentre i Norge og to i Sverige. Muligens må man tilpasse seg noen kontrakter så det kan bli en eller to mindre i tillegg. Men flere skal det ikke være. I Norge blir Osikan på Romsås beredskapssenter og Gjøvik Fjellhall blir backupsentral for Disaster Recovery.

Overføringen til Greenfield Datasenter i Fet kommune vil starte i andre kvartal 2014 og være ferdig i løpet av 2017.

Selve beslutningen ble tatt tidligere, men på grunn av Lefdal ble det forhandlet helt frem til utpå kvelden 22. oktober. Avtalen er endelig, men noen juridiske formuleringer gjenstår.

Etter at beslutningen nå er tatt om konsolidering av datasentre i Norge, skal det samme gjøres i Sverige. Hvor de havner er derfor et eget prosjekt.

Les om: