Ny løsning for finanssektoren

Ny løsning for finanssektoren

Tieto har kombinert ekspertise fra finanssektoren med ledende teknologi.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Resultatet er løsningen Securities as a Service som nå er lansert.

Tieto å benytte fra Under seg finanssektoren. programvareløsningen den valgte og og ny prosessutviklingseksperter teknologieksperter, eksperter råd bank- av innen av utviklingen

Overtar ansvaret

vil and Alvar finanssektoren. Tieto direktør løsningen bank i nyttig være Life Jon at Øyasæter, i tror Capital for og markets

enhver applikasjonsstøtte. om sikre systemet er for og tilgjengelig han. handel oppgjør it-ansvaret å til sier at drift tid, og handler for Tieto - god og overtar Det sørger

Må forstå markedet

mener viktig løsning se når u… det ny Øyaseter at en er skal kundenes å behov