Offentlig sektor mest klar for Itil

Offentlig sektor mest klar for Itil

Ni av ti offentlige virksomheter vil innføre rammeverket innen tre år.

Det offentlige kan på lik linje med næringslivet oppleve it-organisasjonen som en bremsekloss. Prosessene rundt kontinuerlig oppgradering av maskinvareparken og programvare er dårlig styrt mange steder. Men de siste årene har rammeverket Itil kommet fort inn i it-avdelingene.

- Jeg husker da vi begynte å lete etter gode Itil-verktøy i 2004 for Lånekassen, den gangen var ikke markedet sørlig utviklet. I dag er situasjonen en helt annen, det finnes mange løsninger å velge mellom. Itil har tatt av de siste årene, sier Bjørn Holstad, seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Han henviser til rapporten "It i praksis 2010" fra Dataforeningen og analyseselskapet Rambøll. Der omtales it-tilstanden i både privat og offentlig sektor. Her beskrives Itil som løsningen på problemene under "Vi har ikke orden i eget huset" og "grunnleggende tjenester fungerer dårlig".

- Det er et stort problem også for offentlig sektor. Mange virksomheter mangler rett og slett oversikt over hva de har av it-løsninger og hva som skjer. Kanskje bruker de bare en del av it-infrastrukturen. Hovedutfordringen er å få internkontroll og kontinuerlig forbedre både it-løsningene og it-virksomheten, sier Holstad.

Satser på Itil

Difi tar et tak i å ruste opp offentlig sektor for bedre bruk av it gjennom ulike prosjekter som Prosjektveiviseren, eID, standard innkjøpsavtaler og lederkurs. Sånn sett er det god lesning for direktoratet at det offentlige i Norge har tatt bra grep om innføring av Itil-rutiner. Ifølge rapporten "It i praksis" benytter 47 prosent av de 100 store offentlige virksomhetene, som er med i spørreundersøkelsen, seg av Itil i dag. Dermed ligger de nesten helt likt med privat sektor, som har 49 prosent dekning.

Tallet blir enda mer positivt når man ser fremover. Hele 40 prosent av offentlige virksomheter svare at de vil innføre Itil i løpet av de neste tre årene. Dermed vil dekningen være nærmere ni av ti. I privat næringsliv svarer bare 25 prosent at de om tre år vil har innført Itil. Det betyr at det offentlige tydelig har mer fokus på Itil enn det private.

- Ser vi på de store inne offentlig sektor, har de absolutt forstått at Itil er et godt rammeverk for å få kontroll på it og på it-kostnader, sier Holstad.

Mye å hente

Det sedvanlige problemet dukker også opp: Offentlig sektor består av mange store enheter med store it-avdelinger, men har også mange små kommuner og mindre etater med 10-20 ansatte.

- Det er mye å hente med tanke på it-drift og forvaltning, men vi ser at mange mindre organisasjoner sliter med å få opp en god Itil-løsning. Det handler om størrelsen. Itil kan bli for komplekst. Vi ser også at mindre enheter sliter med rolletildeling, som er sentralt når man skal innføre Itil, nettopp fordi de er så få at mange har flere roller, sier Holstad.

Itil dreier seg ifølge Holstad om en profesjonalisering av it-bruk i offentlig sektor, en bedre måte å holde styring på bruk av it-resurser og bedre styring av endringer. Det er naturlig at det er de største it-avdelingene som kan dra nytte av det på best måte.

- Men tallene sier ikke noe om hvor mye Itil de bruker. Itil har i den tredje versjonen blitt et ganske omfattende rammeverk. De fleste som innfører Itil bruker de fire mest vanlige prosessene; hendelse, problem, endring og utrulling (incident, problem, change og release).

Det betyr at det er mye mer å hente fra bruken av Itil enn disse standardprosessene. Les videre på neste side!

Les om:

Drift