Overtar serverdriften og lover 100 prosent oppetid

Overtar serverdriften og lover 100 prosent oppetid

Rackspace tilbyr såkalt managed hosting og administrerer rundt 20 000 Linux- og Windows-baserte webservere i sine syv datasentre.

Rackspace, som startet opp i USA i 1998, fikk sitt europeiske hovedkvarter i 2001. Selskapet har i dag syv datasentre, hvor tre av disse befinner seg i London. Nettverk & Kommunikasjon har besøkt ett av de tre utenfor London. Rackspace tilbyr hva de kaller managed hosting med Fanatical Support. Selskapet sørger for nettverksforbindelser, operativsystem, maskinvare, infrastruktur, lagring og backup. Dermed går selskapet mye lengre enn for eksempel Digiplex som leier ut rom og infrastruktur her i landet. Rackspace sin fanatiske support går ut på at maskinvare som streiker vil byttes i løpet av en time.

Sikkerheten i høysetet

Vi ankommer en svært anonym bygning et steinkast unna Heathrow-flyplassen. Ingenting tyder på at det befinner hundrevis av viktige servere på innsiden. Døren til bygningen åpnes kun manuelt av to vakter som sitter på innsiden bak skuddsikkert glass og en diger stålplate. Vi må levere inn godkjent id via en spesiallaget luke, samt være klarert minst 24 timer i forveien for å slippe inn gjennom en enveis sluse. De ansatte i datasentret er selv utstyrt med RFID-brikker og id-bevis som utleveres og ikke minst leveres tilbake før de forlater bygningen. Ingen slike bevis skal havne på avveie eller for eksempel glemmes hjemme.

Etter at vi har sluppet gjennom slusen må vi fotograferes og skrive oss inn i tillegg til å signere en avtale hvor vi lover å ikke avsløre hemmeligheter. Alle dører åpnes ved hjelp av de ansattes RFID-brikker, men det er begrenset hvem som har tilgang til hva. Uansett hvor vi befinner oss, så blir vi overvåket av kameraer.

–- Etter at en kunde krevde kamera på taket av bygningen, kom også dette på plass raskt, forteller datasenterets ansvarlige Hans Huberland til Nettverk & amp; Kommunikasjon. Informasjonen fra kameraene lagres i minst 30 dager.

Omfattende kjøling

Inne i bakgården til den anonyme bygningen er det bygget opp digre systemer som tilhører kjølesystemet. Dette virker som radiatorer hvor kjølevæsken avkjøles før den igjen går inn i bygningen. Langs sideveggene inne i bygningen er det en rekke skap hvor innmaten sørger for å blåse luft inn mot midten. Det er bygget datagulv i hele bygget slik at luften blåses inn under dette og blir presset opp der det er hull i datagulvet – for eksempel under ett av de mange serverrackene. – Det må nødvendigvis være varme og kalde soner i et slikt datasenter. Det viktigste er at kjølingen skal være optimal for serverne, sier Huberland. Luften skal i følge Huberland helst ligge under 21 grader og ikke ha mer enn 40 prosent fuktighet.

Reduserer skadene

I taket ser vi et omfattende sprinkelanlegg. Dette er litt mer omfattende enn hva vi ellers finner i ordinære kontorbygninger. Tanken er at en eventuell brann skal slukkes på den mest effektive måten ut i fra hvor i bygningen den er. Systemet kontrollerer kontinuerlig luften og til slukking brukes for eksempel en blanding av nitrogen og vann. Dette gir yr eller duskregn som ikke vil ødelegge bygningen og utstyr i like stor grad som kun vann. Hvert sprinkelanlegg er dessuten utstyrt med hver sin kapsel. Hvis temperaturen kommer opp i over 56 grader, vil kapselen brytes og det aktuelle sprinkelanlegget starte slukking. Dermed begrenses slukkekonsekvensene.

– En falsk brannalarm kan med tradisjonelle slukkesystemer bli svært dyrt ettersom alt overvømmes, forteller en begeistret Huberland.

Servere og infrastruktur

Rackspace tilbyr ferdigkonfigurerte servere fra HP og Dell, men har også sine egne servere som ikke har fått noe navn. Kundene kan velge hvilke de vil ha sitt webhotell på. De kan også velge om serverne skal utstyres med Linux eller Windows. De to operativsystemene er temmelig jevnt fordelt i dette datasenteret, og vi får bekreftet at det samme gjelder for alle de andre Rackspace-sentrene også. Det er Windows 2000 og 2003, samt Red Hat Linux Enterprise som kjøres, men det finnes også et lite knippe Solaris- og Free BSD-servere som kjører.

Rackspace har begrenset antall servermodeller for også å begrense konfigurasjons- og supportarbeidet. Alt av nettverksinfrastruktur blir operert av Cisco-utstyr. Dette gjelder også brannmurer og lastbalanserere. Rackspace har egen avdeling som sysler med nettverkssikkerheten. Ettersom kundene selv kan installere hva som helst på sine maskiner, blir sikkerhetsarbeidet en utfordring. Rackspace hevder likevel at utstyret fra Cisco håndterer dette på en tilfredsstillende måte.


Alt av nettverksinfrastruktur er Cisco-basert utstyr. Det gjelder også brannmurer og lastbalanserere.

Det er også egen avdeling for å sette opp nye servere. Det meste av dette arbeidet skjer via automatiserte prosedyrer og nettverksinstallasjoner. Vi synes imidlertid det er noe underlig at Rackspace ikke har et felles overliggende overvåkingssystem på plass. Derimot benytter de verktøyet Rackwatch for grunnleggende systemadministrasjon, mens Sitescope kan kontrollere blant annet porter, url-er og spesifikt innhold. Ellers brukes Nimbus – en distribuert agent som gir oversikt over prosessorbruk, ressurser og prosesser (les mer om Nimbus i vår papirutgave av Nettverk & Kommunikasjon). I tillegg finnes det et verktøy som kontrollerer brukeropplevelsen. For SLA er selvfølgelig et svært viktig tema for Rackspace – og ikke minst kundene.

Selskapet ser nå på å konsolidere systemadministrasjonen til et felles verktøy som kan korrelere alle de ulike meldingene.

To driftsmodeller

For å differensiere kundene opererer selskapet med to driftsmodeller. Dette er Managed og Intensive hvor Intensive er selve flaggskipstilbudet. Mens Managed-modellen gjerne opererer med én server per oppgave, går Intensive lenger og er følgelig dyrere. Her opererer man med mer maskinvare, høyest mulig tilgjengelighet, lastbalanserere, redundans og langt tettere overvåking. Rackspace legger vekt på at skalerbarheten er et stort poeng, også for de som kanskje har tatt seg vann over hodet og ønsker å skalere nedover.

Strømbruk og virtualisering

Det er liten tvil om at det går med mye strøm når seks tusen servere fordelt på de tre sentrene i London skal kjøres, avkjøles og driftes på best mulig måte. Det senteret vi besøkte får to ulike strømkurser inn til bygget, hvor hver kurs leverer 11 000 volt. En egen hall med strømutstyr går med til å svitsje og transformere strømmen slik at den kan benyttes slik det er tenkt. All strøm som leveres til serverne går dessuten gjennom UPS-løsninger slik at strømmen også har den kvaliteten som ønskes.

Vi får vite at de fleste kundene faktisk ikke er så interessert i virtualiseringsløsninger for sine tjenester som vender seg mot web-publikum. Ifølge Rackspace er kundene lite komfortable med å dele fysiske servere i denne typen data. Rackspace er dermed ikke så altfor ivrige med å bringe virtualiseringsløsninger inn i sine datasentre, men røper likevel at de i det siste halvåret har arbeidet seriøst med dette. For det vil utvilsomt kunne redusere strømforbruket mye ved å utnytte serverkapasiteten bedre og samtidig redusere antall servere. Utfordringen ligger i å administrere dagens virtualiseringsløsninger for så mange ulike kunder, men også at slike systemer skal passe inn med selskapets arkitektur og løsning for lagring osv.

En undersøkelse selskapet har foretatt viser at 87 prosent av 3 000 Rackspace-kunder ikke ønsker å dele en server med andre kunder. De fleste svarte også nei på om de synes virtualisering er klar for kritiske applikasjoner. Kundenes største bekymringer med virtualisering er ifølge undersøkelsen sikkerhet og ytelse.

En annen måte å spare strøm på er i form av nye operativsystemer og kernel-versjoner som drar ned strømforbruket på prosessorene. - Hvis vi kan spare ti prosent på toppen av strømforbruket, vil det være en massiv besparelse, forteller Huberland. Han understreker også at de er svært bevisste på hvilke typer prosessorer de har valgt å satse på i de utvalgte serverne. Serverne som Rackspace setter sammen selv, er for eksempel utstyrt med prosessorer fra AMD.

På samme måte som med strøm, har bygningen også to fysiske tunneler inn i bygningen myntet på leverandører av internett-tilgang. Et eget datarom er avsatt til dette formålet inne i bygningen, og det benyttes både kobber og fiberkabler.

Tjenestetilbyderen THUS som er Rackspace sin erkerival har imidlertid lansert en tjeneste basert på virtuelle servere. Demon Virtual Server fra THUS byr på samme funksjonalitet og tjenester som en dedikert server og sikter seg inn på selskaper som har vokst ut av sin delte webhosting-løsning, men som ikke er helt klare for å flytte til en full dedikert server.

Les om:

Drift