Posten valgte Ergogroup og Capgemini

Posten valgte Ergogroup og Capgemini

Ergogroup og Capgemini er valgt som leverandører av postens it-drift og forvaltningstjenester.

Posten har i år gjennomført konkurranseutsetting av selskapets it-drifts- og forvaltningstjenester. Ergogroup og Capgemini ble valgt som leverandører, skriver Posten i en pressemelding.

Begge avtalene gjelder ut 2011, med mulighet til forlengelse i inntil tre år. Verdien av kontraktene utgjør nærmere to milliarder kroner for avtaleperioden inklusiv eventuell forlengelse. Posten beregner å oppnå kostnadsbesparelser på nærmere en milliard kroner som et resultat av mer effektive it-løsninger.

- Avtalene baner vei for nye og fremtidsrettede IKT-løsnigner for Posten. Postens IKT-strategi innebærer overgang til ny IKT-plattform og standard systemer som gir grunnlag for effektivisering, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Nato-avtale til Ergo

Postens konkurranseutsetting startet med syv leverandører som ble prekvalifisert til driftsavtalen, og fire til forvaltningsavtalen. Disse fikk tilsendt konkurransegrunnlaget i juni. I sluttfasen har det vært ført forhandlinger med to leverandører på avtalene. Valg av leverandør er tatt etter en avsluttende lukket tilbudsrunde.

I og med at Posten eier Ergogroup, har advokat Espen Tøndel fra Simonsen Advokatfirma vært engasjert til å passe på at alt går riktig for seg, og til å rapportere til Postens styre

Les om: