Pris til beste ITIL-praksis

Pris til beste ITIL-praksis

ITIL blir stadig viktigere for norske organisasjoner. Mange kandidater kjemper om prisen som årets ITIL-bruker.

- Det er viktig å stimulere til mer bruk av ITIL. Man kan oppnå store gevinster og bedre oversikt over egne it-rutiner, sier Ole Vidar Christensen, ITIL-ansvarlig i Steria og nestleder i itSMF Norge, en medlemsorganisasjon med fokus på erfaringsdeling innen IT Service Management og ITIL.

ITIL-prisen ble utdelt for første gang i fjor. I mars deles den ut for andre gang. I ITIL-opphavslandet England er det lang tradisjon for storslåtte årlige prisgallaer, med mange priser i en rekke kategorier. Den norske lillebroren av ITIL-forumet itSMF deler foreløpig ut to priser, en til årets beste ITIL-student og en til bedrifter som har gjort stor suksess med et ITIL-prosjekt.

- Vi har valgt ut to av de viktigste kategoriene, men på sikt kan det komme flere priser. Vi merker økt pågang både i forhold til ITIL og antall kandidater til prisen, sier Christensen.

Han var inntil januar norsk representant i det internasjonale ITIL-forumet, og er fremdeles styremedlem i den norske organisasjonen. ITIL er detaljerte beskrivelser for en rekke vanlige gjennomføringer av it-prosjekter, med forslag til sjekklister, oppgaver og utfordringer.

- ITIL har blitt stort i hele verden. I USA er man gjerne litt skeptiske til noe som er gratis, men er nå et land med stor utbredelse av ITIL, fortsetter Ole Vidar Christensen.

Store gevinster

ITIL står for Information Technology Infrastructure Library, og startet opp i England som et svar på uoversiktlig økonomisk styring og store budsjettoverskrideleser på it i offentlig sektor. Behovet i markedet har åpenbart vært stort. Rammeverket har spredt seg raskt, særlig i Europa og Afrika. Ikke minst i Norge har etterspørselen økt.

- ITIL gir store gevinster for bedriftene som bruker det riktig. Det handler om kompetanse til å ta de rette beslutningene, sier Christensen.

Prisen deles ut på ITIL-konferansen i begynnelsen av mars. Fristen for nominasjoner gikk ut 22. januar. Hvem som får studentprisen gir seg selv. Prisen går til den studenten som har scoret best på eksamen året før. Alle de eksaminerte får den samme prøven, og den med best karakter vinner. I tillegg kåres årets beste bedrift, og itSMF Norge har mottatt en rekke forslag til kandidater.

Å kåre en vinner er komplekst. Bedriftens ITIL-prosjekt blir blant annet vurdert utfra gevinstene prosjektet har gitt, forankringen i organisasjonen, gjennomføringsevne, lederskap og evnen til nytenkning. Vurderingen gjøres av en bredt sammensatt jury.

- Juryen består av et representativt utvalg av medlemmer fra itSMF Norge. Avgjørende sjekkpunkter er hvordan man har lykkes med å etablere prosessene i et helhetsperspektiv, som inkluderer på hvilken måte teknologien understøtter dette, sier Christensen.

Abstrakt forhold

Stadig flere tar ITIL i bruk, men det er mange som fremdeles har et abstrakt forhold til begrepet. ITIL er ikke programvare. Ingenting som installeres eller implementeres. ITIL er et forsøk på å systematisere hva som er beste praktisk på en rekke områder innen it. En pool av erfaring og kunnskap.

Kjernen i ITIL er et sett av lærebøker, og skal bidra til at man har best mulig kvalitet på prosesser Poenget er altså å hjelpe en organisasjon å selv finne ut av hvilke prosesser som er best egnet utfra egne rutiner. ITIL har nå kommet i tredje versjon, og er egentlig bare en utvidelse av antallet prosesser man har definert som viktige. Samtidig som man har valgt å øke fokuset på forretningsdriften i selskapet.

- Det er ikke alltid lett å forklare ITIL. Det er også viktig å si at versjon 3 ikke betyr at man må gjøre alt på nytt. ITIL 3 bygger videre på de foregående versjonene, sier Ole Vidar Christensen.

Les om:

Drift