Redimi skal sikre IT-utstyr for politiet

Redimi skal sikre IT-utstyr for politiet

Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) har inngått avtale med Redimi AS om leie av arealer for plassering av IT-utstyr. Arealene vil dekke politiets behov for økt kapasitet for IT-tekniske arealer.

Blant kriteriene som ble vurdert ved valg av leverandør var tekniske krav, leiepris og leverandørens drifts- og veldikeholdsrutiner.

– Avtalen som nå er inngått innebærer både en kapasitetsforbedring og en styrking av driftssikkerheten for politiets IT-systemer. Dette vil gi oss et optimalt driftsmiljø fremover, sier direktør Lars Henrik Bøhler i PDMT.

Kontrakten har en varighet på fem år, med opsjon på ytterligere to femårsperioder. Dersom en slik opsjon benyttes vil kontrakten ha en verdi på inntil 100 millioner kroner.

– Redimi har et sterkt fokus på sikker drift av IT-systemer innen privat og offentlig sektor i Norge, sier Lars Velle, som er daglig leder i Redimi. – Våre teknikere vil stå til disposisjon med sin ekspertise der PDMT måtte ha behov for det for å sikre god drift og administrasjon av sine systemer, lover han.

De nye arealene vil bli tatt i bruk i løpet første kvartal 2010.

Les om:

Drift