Samarbeider om norsk supersenter

Samarbeider om norsk supersenter

IBM, Hafslund, Dnb Nor og Tandberg skal bygge datasenter i forlatt gruve.

Norske næringslivsaktører utreder muligheten for å etablere et av verdens største, sikreste og mest miljøvennlige datasentre i Lefdal gruve i Sogn og Fjordane.

Hafslund, IBM, North Cape Minerals, Dnb Nor, Sogn og Fjordane Energi (SFE) og Tandberg deltar alle i forprosjektet økonomisk eller med fagekspertise og teknologi. Lefdal gruve vil kunne bli den største norske satsingen på datalagring noensinne, heter det i en pressemelding.

Styringsgruppen for Prosjekt Lefdal gruve ledes av Ingvild Myhre, tidligere administrerende direktør i Network Norway og Telenor Mobil og nå blant annet leder av Teknologirådet. Styringsgruppen består for øvrig av konsernsjef Christian Berg i Hafslund, administrerende direktør Morten Thorkildsen i IBM Norge, konsernsjef Ole Schancke Eikum i Sogn og Fjordane Energi ASA (SFE) og administrerende direktør Birger Nilsen i North Cape Minerals AS (NCM). It-bedriften LocalHost i Måløy, som har utviklet ny kjøleteknologi for datalagring, er initiativtaker til prosjektet og vil stå for prosjektledelse.

- Datasenter kan bli en ny norsk kraftkrevende industri der vi skaper verdier av våre unike, rene og rimelige energiressurser. Lefdal gruve-prosjektet vil ta oss ett skritt videre når det gjelder hva som skal til for at den døren åpnes også internasjonalt, sier Ingvild Myhre.

Tilgang på fornybar energi

Lefdal gruve er verdens største underjordiske olivingruve og ligger i Sogn og Fjordane, mellom Måløy og Nordfjordeid. Gruven ligger rett ved en dyp, kald fjord med sikker strømforsyning og rikelig tilgang til klimanøytral energi (vannkraft og vindkraft).

Fremtidig bygningsmasse vil være under bakken og ha høy sikkerhet samt store muligheter for ekspansjon. Forprosjektet som settes i gang skal se på alle forhold ved mulig bruk av gruven til storskala datalagring, med særlig vekt på sikkerhet, teknologi og marked. Styringsgruppen møtes i Måløy i januar. Forprosjektet skal være ferdigstilt sommeren 2010.

- Et smartere samfunn der it og internett gjør produkter og tjenester virtuelle, med redusert material- og energiintensitet, fordrer storskala satsing på grønne datasentre, sier Morten Thorkildsen i IBM.

Prosjektet Lefdal gruve støttes økonomisk av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) og Innovasjon Norge og er en direkte oppfølging av IKT-Norges rapport ”Sky og Fjordane”. I rapporten hevdes det at Norge kan bli en global stormakt innen grønn datalagring og at dette kan skape en ny miljøvennlig og desentralisert industri i Norge av internasjonalt format.

Les om:

Drift