Sender regnestykkene til Island

Sender regnestykkene til Island

Norge, Danmark, Sverige og Island bygger felles supermaskin for forskning.

Norge prøver å by seg frem som et gunstig land for tungregning. Island synes å være mer tiltrekkende. Det synes i hvert fall forskningsmiljøene i Danmark, Norge og Sverige som går sammen med Universitetet på Island for å bygge en tungregnemaskin.

Usikkert hvor stor

- Tilgang til tungregnekraft er nødvendig for alle land med ambisjoner om innovasjon og vitenskapelig utvikling, sier Rene Belso fra det danske senteret for vitenskapelige beregninger i en pressemelding.

Hvor stor regneressursen er vil ingen si. Grunnen er at dette er helt nytt å skulle samarbeide mot en fjerntliggende tungregneressurs. Derfor vil maskinen i første omgang være en pilot som lett kan bygges ut videre om bruken er vellykket.

Det er både organisatoriske og tekniske problemstillinger som skal utforskes. Håpet er en betydelig forbedring i pris/ytelse for vitenskapelige beregninger.

Simuleringer og modelleringer ligger til grunn for mye av dagens vitenskapelige forskning, e-vitenskap. Disse krever mye data og mye beregninger.

Store driftskostnader

- Driftskostnadene i de skandinaviske landene tilsvarer kostnadene for selve maskinen, tilføyer Jacko Koster leder av UNINETT Sigma i pressemeldingen.

Derfor er det håp om rimeligere energikostnader som har fått de skandinaviske tungregnemiljøene til å vurdere Island.

- Strøm tar en stadig større andel av driftskostnadene. Det er derfor fornuftig å plassere datautstyret nær energikilden, alternativt utnytte varmen bedre til andre formål, sier Morten Dælen, professor og leder for institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo.

Opera Software har allerede flyttet håndteringen av 25 millioner brukere av nettleseren Opera Mini til Thor Data Center på Island på grunn av energi.

- Vi tok vår beslutning på valg av datasenter basert på fasilitetene, strøm og grønn profil, sa Anthony Grant Nichols til Computerworld da Opera flyttet sitt datasenter til Thor Data Center på Island.

Flytter til Thor

Nå flytter tungregningen etter til Thor på Island. Med en temperatur som er kald mer enn nitti prosent av dagene i året, er rimelig luftkjøling det beste energisparende tiltaket. Dernest kan islandske myndigheter kunne tilby rimelig strøm til forskningsformål, strøm som er fremstilt fra varme kilder med lite utslipp av karbondioksyd, CO2.

Kombinert med en container-løsning med en container for maskiner og en for kjøling gir Thor Data Center et løfte om en energieffektivitet (PUE, Power Usage Efficiency) på nærmere 1,1. Det betyr at bare drøyt ti prosent av energien benyttes til kjøling.

Energi er ikke en utfordring. Thor har tilgang til 3,2 MVA (Mega Volt Ampere) fra to forskjellige kraftverk og kan doble energitilførselen på kort varsel.

- Å plassere tungregning på Island gir det beste av to verdener, grønn energi og fjerntilgang til regnekraften fra forskere i Skandinavia, sier Ebba Thòra Hvannberg ved Universitetet på Island.

Tre år

Pilotprosjektet skal vare i tre år med en investering på en million euro, under åtte millioner kroner. Blir det vellykket, vil man vurdere utvidelser. I øyeblikket har det blitt sendt en forespørsel til leverandører, men det vil ta tid før noe er avklart.

- Hvis prosjektet er vellykket, vil etterfølgende prosjekter bli definert, særlig for områder som er klart definert, men som ikke er store nok i hvert enkelt land, sier Sverker Holmgren, direktør for Swedish National Infrastructure for Computing, SNIC.

En av utfordringene er nettverkstilkoblingen. Selv om Island har høyhastighets forbindelser til København og Storbritannia, vil det være et spørsmål om kapasitet, hastighet og forsinkelser. Det er langt fra Stockholm til Reykjavik.

Les om:

Drift