FØRSTE OFFENTLIGE VIRKSOMHET: Lånekasen er den første offentlige virksomheten i Norge som inngår avtale om formidling av konsultne- og prosjektledertjenester. (Illustrasjonsfoto: StevePB/Pixabay)

BANKTJENESTER: Tieto leverer nye tjenester til Skandiabanken i Norge. (Illustrasjonsfoto: SteveDB/Pixabay.com)

Skandiabanken velger Tieto

Skal levere drift og løsninger til Skandiabanken i Norge i ny femårig avtale.

Finske Tieto har vunnet en ny avtale med nettbanken Skandiabanken i Norge om levering av spare- og fondsløsninger. 

- Fremtidsrettede, solide og sikre it-løsninger blir en stadig viktigere del av bankdriften, og vi er derfor glade for å oppgradere spare- og fondsløsningene, sier Magnar Øyhovden, leder for Skandiabanken i Norge.

I tillegg til nevnte løsninger og drift av disse, inkluderer avtalen opsjon for løsning av pensjonsprodukter og levering a tjenester innen outsourcing av forretningstjenester.

Verdien av avtalen er ikke oppgitt.

Drift