Slik blir nordens største datasenter

Slik blir nordens største datasenter

Entra Eiendom skal bygge Greenfield i Fet, et datasenter større enn selv Facebooks i Luleå. Det skal gi kundene sterkt reduserte kostnader.

- Vi har lagt vekt på kostnadseffektivitet, miljø og sikkerhet, sier Kyrre Olaf Johansen, administrerende direktør i Entra Eiendom.

Spørsmålet er hvorfor et offentlig eiendomsselskap skal bygge noe så teknisk som et nytt datasenter på 33.600 kvadratmeter til en verdi på 3,5 milliarder kroner i Fet kommune i Akershus Fylke. Teoretisk er det plass til 320.000 datamaskiner. Det synes langt fra hva et offentlig eiendomsselskap skal konsentrere seg om.

- Vi har en rekke offentlige kunder hvor datautrustningen typisk står i kjelleren. Våre kunder har et kraftig behov for behandlingskapasitet, fortsetter Kyrre Olaf Johansen.

Med data som dobles i løpet av 18 måneder kan de offentlige kundene som eksempelvis Nav, få plassproblemer. Og kjellerne er ikke kostnadseffektive og kanskje ikke sikre nok.

Krevd bedre sikring

- Riksrevisjonen har påpekt at data må sikres bedre. I Greenfield får kundene verdens sikreste, mest miljøvennlige og energieffektive datasenter. Vi vil levere fysisk, teknisk og logisk sikring, fremhever Kyrre Olaf Johansen.

Sett fra et utenlandsk synspunkt har Norge et stabilt klima, stabilt fysisk miljø og stabilt politisk miljø. Et moderne energieffektiv datasenter vil derfor være interessant å vurdere.

Femdobling

Entra tror på en femdobling av energibehovet for virksomhetens datamaskineri i løpet dette tiåret basert på studier om behov. Derfor vil et energieffektivt datasenter tiltrekke seg stor oppmerksomhet. Målet er en PUE, Power Usage Effectiveness, på 1,1. Det betyr at bare ti prosent av den totale energien går med til å kjøle datamaskineriet.

- Greenfield vil halvere driftskostnadene i forhold til det som er standard i dag, hevder Kyrre Olaf Johansen.

Mulige kunder har sagt seg interessert hvis prisen er 25 prosent lavere enn det de betaler i dag. Derfor har det vært brukt mye tid på å vurdere plassering. Langt borte på et kjølig sted skulle man tro at man ville velge for et nytt datasenter, men det er helt andre faktorer som har veid tyngst.

Finansindustrien ønsker et senter i nærhet, ikke lenger borte enn 30 kilometer. Det handler om å kunne synkronisere lagringen av finansielle data på to forskjellige steder. Praktisk logistikk har veid tungt. Fly, jernbane og offentlig transport har vært vurdert. Et stort område med mulighet for avansert sikring med utvidelser har veid tungt. Også mulighet for å utnytte den ekstra varmen til noe fornuftig var med i beslutningsprosessen som førte til valget av Heia industriområde i Fet kommune. Greenfield skal være operativt fra 2014

Sikkerhet

- Sikkerhet er første prioritet, fremhever Kyrre Olaf Johansen.

Målet er Tier 4, men det er for kostbart for hele senteret hvor alt som skal benyttes må være doblet, både utstyr, nett og strømtilførsel. Sannsynligvis vil det ligge på Tier 3 som tilsier at feil på utstyr kan rettes uten at brukerne merker at forbedringer pågår.

- Vi har jobbet med å tilrettelegge for datasenteret i to og et halvt år. På grunn av bindinger måtte vi skifte partner og fikk inn Hewlett-Packard som bistår oss med datatekniske, fremholder Kyrre Olaf Johansen.

Den forrige partneren var sannsynligvis IBM, men IBM har bindinger til andre mulige aktører på moderne datasentre.

Alle er på

- HPs visjon er Everybody is On. Dette gir en utfordring for datasentrene, sier Eivind Roald, administrerende direktør i Hewlett-Packard Norge.

Med grunnlag i et moderne datasenter som yter tjenester tror Eivind Roald at kundene kan komme raskere på markedet med sine tjenester.

Derfor benytter HP all sin kompetanse på bygging av datasentre for å hjelpe til at Greenfield får teknologi som er fremst i verden. Det er HPs oppkjøp av spesialister og reduksjon av egne datasentre til seks som gjør HP til en god sparringspartner.

HP skal dermed hjelpe til slik at 8.400 kvadratmeter er tilgjengelig i 2014. Det svarer til fire blokker. For datasenteret bygges opp i moduler på 2.100 kvadratmeter fordelt på tre etasjer. Blir alt bygget ut vil det være 16 moduler hver på 2.100 kvadratmeter.

I hver modul vil det være plass til 20.000 datamaskiner. Maskinene plasseres i datarom i tre etasjer som er rundt 20 ganger 20 meter.

Bruker luften utenfor

Luft utenfra trekkes inn og går langsomt gjennom datahallene. De varme sonene er isolert fra de kalde slik at varm og kald luft ikke blandes. Ideen er at datamaskineriet tåler å jobbe i en temperatur på 27 grader Celsius. Dermed er det sjelden at det trengs å kjøle luften, men om vinteren blir luften forvarmet med den avgitte varmen. Denne skal bidra til miljøvennlig industri i nær tilknytning til datasenteret.

Det vil gå med 60 MW energi. Hafslund skal levere.

- Vi ser behov for stort datasenter i Norden. I fremtiden vil datakraft være en kabel i veggen som gir kunden mulighet til å kjøpe tjenester. Vi vil bygge opp en egen tjenestekatalog hvor det enkleste er å sette opp og ta i bruk en virtuell maskin, fremhever Eivind Roald.

Med hensyn til plassering ønsker potensielle kunder at datasenteret skal ligge på Østlandet.

- Vi har undersøkt med potensielle kunder. Russerne er interessert siden Norge er utenfor EU. Potensialet er Norge og resten av Europa, forklarer Eivind Roald.

Les om:

Drift