Steria drifter Lånekassen

Steria drifter Lånekassen

Steria har inngått en it-driftsavtale med Lånekassen verdt 50 millioner kroner.

It-konsulentselskapet Steria har inngått en it-driftsavtale med Statens Lånekasse for utdanning. Avtalen omfatter etablering, drift og forvaltning av en sentralisert driftsplattform, drift og forvaltning av kontorstøttemiljø, brukerstøtte til Lånekassens ansatte og etablering av både katastrofeberedskaps-løsning og ny kommunikasjonsløsning.

Avtalen gjelder for tre år, med mulighet for ytterligere fem års forlengelse, og har en øvre verdi på rundt 50 millioner kroner.

It-direktør i Statens Lånekasse, Jan Erik Ressem, forteller i en pressemelding at stabil infrastruktur på it-området er helt avgjørende for at Lånekassen skal få betalt ut bortimot 20 milliarder kroner i lån og stipend til 300 000 studenter og elever hvert år.

– Lånekassen har store forventninger til at Steria skal sørge for at alle medarbeiderne i Lånekassen på alle kontorer rundt om i landet til enhver tid har tilgjengelige og oppdaterte it-verktøy, slik at vi kan konsentrere oss om kjerneoppgavene overfor våre kunder, sier Ressem.

Steria skal også stå for lokale tjenester til de fem regionkontorer i Tromsø, Trondheim. Ørsta, Bergen og Stavanger. Tidligere har Steria levert infrastruktur og systemintegrasjonstjenester til Statens Lånekasse.