Stor Itil 3-pågang

Stor Itil 3-pågang

Finanskrisen truer. Det bør være en ekstra motivasjon for å ta i bruk Itil.

Itil har stått på agendaen til mange it-sjefer det siste året. I fjor kom rammeverket i versjon 3, noe som har økt interessen ytterligere, ifølge Signe-Marie Bjerke Hernes i Det Norske Veritas (DNV).

DNV er en av veteranene i bruk av Itil i Norge, og selskapets it-avdeling er selv sertifisert til ISO 20000. Selv jobber Hernes i de internasjonale arbeidsgruppene som lager prøvene i rammeverket

- Vi er klare med nye eksamener for Itil versjon 3 nå i januar, og ser en ny type interesse. Den kommer spesielt fra ledere, som ser at versjon 3 innebærer en utvikling som blir enda mer relevant. Strukturen, med vektlegging av strategi og helhet for forretningsprosessene, er mer interessant for denne gruppen.

DNV er også selv sertifiseringsautoritet for ISO 20000, og tilbyr både konsulenttjenester og opplæring innen Itil.

Les også:

- Alle kontorene DNV har rundt i verden tilbyr slike kurs, og kursholderne er både lokale ressurser og internasjonale hentet fra resten av DNV-systemet, forteller Hernes.

Hva med finanskrisen?

Også itSMF Norge - en interesseorganisasjon som arbeider for å fremme av metoder og prosesser for it-administrasjon - melder om stor pågang.

- Vi opplever fortsatt stor og økende interesse for Itil, sier Elin Herlovsen, styreleder i itSMF.

Utfordringene i 2009 blir naturlig nok de litt trøblete forholdene i finansmarkedet. Noen forventer at dette betyr stopp i mange Itil-prosjekter, mens andre ser muligheter.

- Vi ser nå på hvordan vi kan formidle at Itil er en metode for å kunne manøvrere seg ut av trøblete farvann. Oversikt og rutiner kan bidra til å skape kontroll og spare kostnader, sier Herlovsen, som til daglig jobber med it i Sarpsborg Kommune.

Hun poengterer at det foreløpig ikke har kommet noen varsler om at Itil-prosjekter stoppes eller settes på vent, men hun utelukker ikke at det kan skje.

- Vi vil kanskje se at ting går litt saktere og at enkelte prosjekter må vente litt før de settes i gang, sier hun.

Versjon tre

- Flere av våre medlemsbedrifter er kommet langt i å implementere prosesser basert på Itil versjon 3, og optimismen er fortsatt til stede, understreker Herlovsen.

Hun mener også å se tegn på at nye områder i virksomhetene tar i bruk strukturene fra Itil-rammeverket. Dette gjelder eiendomsadministrasjon, økonomifunksjoner og lønn- og personalfunksjoner.

- Stikkordet er steder hvor et enkelt kontaktpunkt bidrar til å bedre service, sier hun.

I likhet med mange Itil-prosjekter starter de med den modulen som inneholder service/help-desk, for å gi sluttbrukerne bedre og mer forutsigbare tjenester.

Årets Itil-prosjekt

ItSMF er i ferd med å samle inn kandidater til prisen for årets Itil-prosjekt. Kandidatene hentes i inn fra et bredt felt av virksomheter og flere av dem er relativt store. Vinneren kåres under itSMF-konferansen 3. og 4. mars på Gardermoen. Herlovsen vil ikke si mer om prosjektene så lenge de er til vurdering.

- Det er spesielt rundt denne konferansen vi ser ny aktivitet og får flere nye medlemmer, kan hun fortelle.

Også et nordisk samarbeid er på gang, hvor den norske organisasjonen skal utveksle informasjon om aktuelle nye gode eksempler, modenhetsanalyser og kurs- og foredragsholdere.

Til årets Itil-konferanse vil det også bli utarbeidet en norsk ordliste og begrepsavklaring for Itil.

- Dette har vært etterlyst av flere norske medlemsvirksomheter for å gjøre Itil mer tilgjengelig, sier Herlovsen.

Konferansen vil rette seg mot både ferske og erfarne Itil-brukere, og også se på Itil i sammenheng med andre rammeverk som COBIT, og forholdet til standarder i ISO 20000-designasjonen.

Les om:

Drift