Sverige skroter Lotus Notes

Sverige skroter Lotus Notes

Store deler av svenske myndigheter vil heller ha Outlook. Det får de i juni.

Det er et par år siden det ble planlagt, men nå gjennomføres det: Det svenske regjeringsapparatet går fra IBM Lotus Notes/Domino og til IBMs erkerival Microsoft Outlook/Exchange.

Leveransen har tatt litt tid fordi regjeringsapparatet har hatt en gjennomgang av eget it-miljø.

Kritisert

Avgjørelsen om plattformbytte har fått kritikk, både internt og eksternt, skriver Computer Sweden.

I starten ønsket ikke Utenriksdepartementet å være med på overgangen, fordi de mente det var enklere med Notes for ambassadene i utlandet.

Riksrevisjonen har også funnet flere feil i beslutningsprosessen, blant annet manglet en kostnadskalkyle.

Computer Sweden avdekket dessuten for et år siden at regjeringsapparatet lot Microsoft gjøre forstudien som lå til grunn for beslutningen om å vrake IBM.

Juni

Men nå nærmer uansett historien seg reisens ende. Migreringsprosjektet skal være ferdig i juni, kostnad er beregnet til 22 millioner svenske kroner.

Prosjektet omfatter regjeringsorganisasjonene i Stockholm og rundt 100 utenlandsmyndigheter, ambassader, konsulat og lignende.

Försvarsmakten, Skatteverket, Kronofogden og Sida har også besluttet å gå for Microsoft.

2011 har generelt vært et leit år for IBMs kontorstøtteposisjon. Det ble kjent at en av storkundene, Ernst & Young, også vraker IBM til fordel for Microsoft blant sine 150.000 ansatte i verden.

Les om:

Drift