Telecomputing drifter Frende

Telecomputing drifter Frende

Telecomputing har inngått en driftsavtale med Frende Forsikring.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Telecomputing har inngått en avtale om leveranse av it-drift og tilhørende it-on-demand-løsninger til de ansatte i Frende Skadeforsikring og Frende Livsforsikring, som eies av 15 norske sparebanker.

forståelse har å er virksomhetsmål hele krav understøtter behov Tom både tilby som funnet Telecomputing en Pettersen, store vår og anbudsprosessen kompetent på forutsigbare ønsker skapt i har men it-direktør kunder. forsikringsløsninger It i kjernevirksomhet, i kan overbevist til Vi i gode it-løsninger ikke troverdig er som vi engasjement samarbeidspartner og tillit i har støtte langsiktig, konkurransedyktige om hos full Frende. dag våre at fremtiden, våre vi Ole vår stort fokus vist fleksible en oss. del forretning. for og - stiller som og og av har og sier Vi til våre Telecomputing

to Frende Skade til privat- av de dag består tilbyr og skade- selskapene Frende og Liv Frende som og livsforsikring bedriftsmarkedet. i

Frende vist for ytterste som Telecomputing. og oss vil stilles stolte og denne for ydmyke Kaasa, i Vi forventninger tilliten innfri til de bakgrunn gjøre har å oss, direktør den administrerende Tore med Sven sier er avtalen vårt - i

ansa… Gjennom selskapenes vil avtalen