Telecomputing drifter Frende

Telecomputing drifter Frende

Telecomputing har inngått en driftsavtale med Frende Forsikring.

Telecomputing har inngått en avtale om leveranse av it-drift og tilhørende it-on-demand-løsninger til de ansatte i Frende Skadeforsikring og Frende Livsforsikring, som eies av 15 norske sparebanker.

- Vi har full fokus på å tilby gode og konkurransedyktige forsikringsløsninger til våre kunder. It er ikke en del av vår kjernevirksomhet, men vi stiller store krav til fleksible og forutsigbare it-løsninger som understøtter vår forretning. Telecomputing har i hele anbudsprosessen vist stort engasjement og forståelse for våre behov og ønsker som har skapt tillit hos oss. Vi er overbevist om at vi i Telecomputing har funnet en langsiktig, troverdig og kompetent samarbeidspartner som kan støtte våre virksomhetsmål både i dag og i fremtiden, sier Ole Tom Pettersen, it-direktør i Frende.

Frende består i dag av de to selskapene Frende Skade og Frende Liv som tilbyr skade- og livsforsikring til privat- og bedriftsmarkedet.

- Vi er stolte og ydmyke for den tilliten Frende har vist oss med bakgrunn i denne avtalen og vil gjøre vårt ytterste for å innfri de forventninger som stilles til oss, sier Sven Tore Kaasa, administrerende direktør i Telecomputing.

Gjennom avtalen vil selskapenes ansatte få it levert som en tjeneste fra Telecomputings sentraliserte plattform. Denne plattformen står i dag sentralt i forvaltningen av Telecomputings 800 bedriftskunder, 50 000 brukere og 2 400 sertifiserte applikasjoner. Avtalen går over tre år og har en opsjon på ytterligere to år.

- Ved å benytte våre it-on-demand-tjenester levert fra denne it-plattformen vil Frende oppleve en forutsigbar, skalerbar og fremtidsrettet it-hverdag. De vil også kunne tilpasse IT kostnadene i tråd med sine faktiske behov, sier Kaasa.

Drift