Telenor skal fortsatt drifte Oslo

Telenor skal fortsatt drifte Oslo

Inngår ny data- og telefoniavtale verdt 90 millioner kroner.

Oslo kommune ved utviklings- og kompetanseetaten og Telenor har inngått avtale om drift av Oslo kommunes konsernnett for data og telefoni. Avtalen omfatter også leveranser av kommunikasjonsutstyr og tjenester.

Avtalene er treårig og har en samlet verdi på 90 millioner kroner.

Utviklings- og kompetanseetaten har gjennomført anskaffelsen på vegne av alle virksomheter i Oslo kommune.

Avtalene dekker drift av data- og telefoninettverk for cirka 1400 lokasjoner i kommunen, og mulighet for leveranse av utstyr og tilhørende tjenester over en periode på tre år fra leveringsdag på drift. Avtalene kan forlenges i ytterligere tre år. Avtalen har en årlig minimumsverdi på 30 millioner kroner.

Avtalene omfatter følgende leveranser og tjenester fra Telenor og også Telenors datterselskap Datametrix:

  • Drift av kjerne- og distribusjonsnett
  • Drift av alle aksesser som er inkludert i Oslo kommunes interne nett
  • Drift av webportal for overvåkning, bestillinger og leveranser
  • Drift av løsning for trådløs aksess
  • Drift av sentrale løsninger for telefoni
  • Leveranse av nettverksutstyr
  • Leveranse av telefoniutstyr
  • Opsjoner: Drift av fjernarbeidsløsning, drift av lokalnett og drift av lokale telefoniløsninger

Datametrix leverer det meste

- Avtalen er viktig for Telenors langsiktige satsning på drift av kundespesifikke løsninger. Vi ser frem til å levere en sikker drift av Oslo kommunes kommunikasjonsnett, og være med å legge til rette for innføring av fremtidsrettede kommunikasjonsløsninger til nytte for Oslo kommune og byens innbyggere, sier Abraham Foss, leder for bedriftsmarkedet i Telenor.

- Oslo kommunes data- og telefoninett er en av grunnsteinene for Oslo kommunes tjenesteproduksjon mot byens innbyggere. For å kunne levere tjenester til innbyggerne er vi helt avhengig av et samarbeid med dyktige leverandører som kan drifte et stabilt nettverk med høy grad av oppetid, sier avdelingsdirektør Tor Fjellstad i Utviklings- og kompetansenheten i Oslo Kommune.

Datametrix vil levere majoriteten av utstyret, og stå for drift og service av nettverks- og telefoniløsningen til Oslo kommune.

- Telenor og Datametrix utfyller og supplerer hverandre godt, noe som gjør at vi nå i fellesskap vinner en kontrakt ingen av partene kunne vunnet alene. Vi får nå bekreftet at vi besitter kompetanse og organisasjon til å løfte veldig store oppdrag, sier administrerende direktør Svein Lerkerød i Datametrix.

Drift