Tiltro til grønn lagring

Tiltro til grønn lagring

Nye lagringssystemer gjør at du kan utvide ved reelle behov, ikke ved teoretiske.

Storagetek, i dag den viktigste delen av Suns lagringsdivisjon, la grunnlaget for det meste innen dagens lagringssystemer med sin Iceberg lagringsarkitektur. Filsystemer og blokkdata ble ikke lengre avhengig av de fysiske platelageret. Programvare styrte alle forhold vedrørende arkivering.

Problemet var at Storagetek brukte så mange år å få det til. Først med samarbeidet med IBM ble arkivsystemet Iceberg anerkjent. Da IBM avsluttet samarbeidet, ble Icebergs etterfølgere nærmest bare verdsatt av noen få til tross for deres mange kvaliteter.

LES OGSÅ: Grønne servere fra HP

En av de virkelig gode ideene er arkivplass ved behov, kalt Thin Provisioning. Brukerne ber om arkiveringsplass, men blir lurt ved at systemet bare gir dem det de har behov for til en hver tid, uten at systemet glemmer den teoretiske størrelsen på arkivet.

- Hitachis USP V er verdens første store virtualiseringssystem i kombinasjon med "Thin Provisioning", sier Hubert Yoshida, teknologidirektør i Hitachi Data Systems.

Ved behov

Arkivplass ved behov gir kundene mulighet til å utsette innkjøp av harddisker. I løpet av en femårsperiode kan det spare 50 prosent på areal, kjøling og strøm, ifølge analysen til David Floyer i Itcentrix.

Nå er denne strategien blitt betydningsfull i forbindelse med bekjempelse av overforbruk av strøm, hvilket blir viktigere og viktigere ved behov for større lagrings- og bearbeidingskapasitet.

- I løpet av 2008 vil 50 prosent av alle datasentraler ha for lite strøm og kjøling, hevder Mark Lewis, utviklingsdirektør i EMC.

Derfor er planlegging av datarom blitt betydelig viktigere enn for noen få år siden. Det omfatter datamaskiner, nettverk og arkiveringsutstyr.

I USA er både arealstørrelse og strømbehov praktiske problemer. Derfor er alle tiltak som kan utsette et ressursuttak velkomne. Men også fra et norsk synspunkt er ressurssparing viktig for å redusere kostnader og forurensing, siden vi importerer kraft.

Beholde

Arkivplass ved behov er en av de nye funksjonalitetene ved Hitachi Datas største lansering noensinne med Hitachi USP V (Universal Storage Platform). Det gir et nærmest utømmelig lager for data med sin kapasitet på 247 petabytes, siden baser og filer ikke får det de ber om, bare det de trenger i øyeblikket.

Grunnlaget er styringsenheten som sørger for å virtualisere nye og eksisterende lagringssystemer. Dermed slipper man å lage hasteprosjekter for å overføre data fra gamle til nye arkivskap.

Ideen er å beholde gamle lagringssystemer så lenge de er kostnadseffektive. I praksis betyr det at driftskostnadene avgjør når nye laringssystemer skal erstatte de nåværende.

LAST NED: Alt om lagring, helt gratis

Hitachi Data Systems (HDS) er ikke alene om arkivplass ved behov. Nettapp lanserte det for alle sine lagringssystemer tidligere i år. EMC har tilsvarende funksjon på Celera, sine lagringssystemer for filer.

For filer som for systemet ser ut som en homogen enhet, er ved behov besparende. Det gjøres ved å utnytte kapasitet fra et felles område som er avsatt for kapasitetsutvidelser.

Unødvendige

For lagring av datablokker, LUN (Logical Unit), i lagringsnett ser ikke EMC behovet for "Thin Provisioning", for programvare kan utvide løpende ved behov for lagring av flere blokker.

Også de-duplisering er blitt hett med hensyn til grønn lagring. Ideen er å kvitte seg med alle unødvendige kopier. Et eksempel er at det bare lagres ett eksemplar av en presentasjon, selv om forsiden forandres for hvert sted presentasjonen benyttes.

Da arkiveres en kopi av innholdet med mange forskjellige forsider, fremfor mange utgaver av samme presentasjon.

Brukes denne tankegangen vil det bli mange "forsider" til data med tilsvarende pekere til det samme datagrunnlaget.

HDS hevder at USP V med sin inn/ut-kapasitet på 3,5 millioner les/skriv per sekund - som er to til fire ganger kapasiteten til konkurrentene - også vil bidra til lavere energibehov over tid.

Sammenlignet med den tidligere versjonen USP, er USP V 40 prosent mer effektiv med inntil fem ganger kapasiteten på skriving av data på platelagrene.

Styringsenheten med sin feiltollerante svitsjede arkitektur sørger for at lagringssystemene alltid er tilgjengelige siden utbedringer og utvidelser kan skje mens systemet jobber.

Programvare

Også for HDS er det tjenesteorientert arkitektur som påvirker utviklingen. Det gjør at programvare får større betydning. Ti funksjoner anser Hitachi som viktige:

Det er replikering (kopiering), migrering (flytting fra et system til et annet), administrasjon av datavolumene, balansering av inn/ut-kapasiteten, dynamisk tildeling, dataklassifisering, kontinuitet, innholdsadministrasjon, filadministrasjon og de-duplisering.

HDS deler programvaren i tre sett med tjenester. De omfatter objekter, fil og blokk.

Objekter handler om å håndtere indekser, klassifikasjon, sikkerhet og søk. Felles for fil og blokk er migrering, replikering, sikkerhet og virtualisering. Ytterligere for fil gjelder de-duplisering, kryptering og arkivering.

Ekstra stikkord for blokklagring omfatter partisjonering, tildeling, volumadministrasjon og måling.

Felles for lagringsarkitekturen gjelder beste praksis rundt økonomisk bruk, dataklassifikasjon, risikoanalyse, sikker arkivering og konsolidering.

For å sikre resultatene skal det foretas kontinuerlige målinger på eksempelvis leveringskvalitet, inn/ut-håndtering, utnyttelsesgrad, bruksmønster og oppfylling av tjenesteavtalen.

Les om: