Tre av ti bedrifter kjøper skytjenester

Tre av ti bedrifter kjøper skytjenester

Kjøp av nettsky-tjenester øker i takt med størrelsen på bedriften, melder SSB.

Nesten 30 prosent av alle bedrifter med minst ti ansatte kjøper nett-tjenester i skyen.

De fleste som kjøper slike tjenester benytter skyen til å lagre filer og til bruk av e-post, skriver Statistisk sentralbyrå på deres hjemmesider. 54 prosent av bedriftene som kjøper skytjenester lagrer sine databaser i skyen.

Øker med størrelsen på bedriften

Kjøp av nettsky-tjenester øker ifølge Ssb med størrelsen på bedriften. Nesten halvparten av bedriftene med minst 100 ansatte kjøper en eller flere tjenester fra skyen. Til sammenlikning kjøper 25 prosent av bedriftene med 10 – 19 ansatte slike tjenester.

Hele syv av ti bedrifter innenfor informasjon og kommunikasjon kjøper en eller flere tjenester fra skyen, og er dermed den næringen som er av de ivrigste brukerne av tjenestene. Detaljhandel, servicebransjen og transport og lagring er de næringsvirksomhetene med færrest brukere av skytjenester.

Filer og e-post

Av tjenestene i nettskyen er det især lagring av filer og e-post som blir mest brukt. Forholdsvis 66 og 63 prosent av bedriftene som kjøper en eller flere tjenester i skyen bruker slike tjenester. 54 prosent av bedriftene som kjøper nettsky-tjenester lagrer sine databaser i skyen, melder Ssb.

Drift