Utvider sikkerhetsløsningene for e-post

Utvider sikkerhetsløsningene for e-post

Et dårlig rykte og tapt konfidensiell informasjon er noen eksempler på de konsekvensene et selskap kan stå overfor dersom viktig e-post havner i feil hender.

Flere av sikkerhetsselskapene har i den siste tiden lansert nye verktøy og løsninger for å sikre bedriftens e-post best mulig. E-post som kommunikasjonsform har ifølge sikkerhetsaktørene store sikkerhetsmangler, og på sin reise fra avsender til mottaker er den sårbar på flere punkter. Vi ser her nærmere på nyvinningene fra Trend Micro og Sonicwall.

Trend Micro har nylig utvidet sin løsningsportefølje for e-postkryptering. Trend Micro Email Encryption Gateway 5.0 er myntet på mellomstore og store bedrifter, og krypterer all e-postkommunikasjon slik at bedriftens informasjon transporteres ulest over internett.

Løsningen benytter identitetsbasert kryptering (IBE) sammen med såkalt «in-the-cloud» håndtering av krypteringsnøklene. Dermed skal det være enkelt å unngå problemer som krav om registrering, nøkkehåndtering og administrasjon som blant annet må til med PKI-teknologien.

Vi har tidligere beskrevet Protectoria - en tjeneste fra norske Message Management som også sikrer e-posten uten bruk av PKI. Løsningen fra Trend Micro er tilgjengelig på klient- og gateway-nivå, samt som software as a service (SaaS).

Les også: Enkel sikring av e-posten

Trend Micro kjøpte i 2008 selskapet Identum, og fikk dermed ny teknologi til rådighet. Det er deler av denne teknologien vi nå ser i løsningene for e-postsikkerhet. Den nye gatewayen kan også integreres med både selskapets InterScan Messaging Security Suite 7.0 eller InterScan Messaging Security Virtual Appliance 7.0. Den skal også fungere med løsninger fra andre sikkerhetsprodusenter ved å tilby krypterings- og dekrypteringstjenester på internett.

– Vi er meget fornøyde med å kunne tilby en komplett og lettbetjent e-postkrypteringsløsning for både klient, gateway og som tjeneste, sier Thomas Ludvik Næss i Trend Micro Norge.

For Windows Business Server

Sonicwalls nyeste e-postbeskyttelse heter Email Security 7.0 og tar mål av seg å beskytte mot søppelpost, virus, nettfiske og andre e-postbaserte trusler. Programmet er tilgjengelig for Windows Small Business Server og Windows Essential Business Server.

Løsningen registrerer automatisk senderens IP-adresse så snart en e-postmelding forsøker å nå en e-postkasse. Ved hjelp av selskapets Grid-nettverk skal opptil 80 prosent av søppelposten stoppes ved å undersøke i sanntid om IP-adressen er svartelistet før de tradisjonelle filtreringsteknikkene som antivirus og antispam er koblet på.


Sonicwalls Email Security 7.0 er tilgjengelig som en dedikert maskinvare eller som en Windows-basert programvare.

Sonicswall nye Grid-nettverk samler inn, analyserer og undersøker trusselinformasjon fra millioner av bedriftsorienterte kilder rundt om på kloden. Informasjon bygget på omdømme (reputation) distribueres i sanntid.

Dette er for øvrig bygget etter de samme prinsippene som også Trend Micro benytter seg av. Et godt eksempel finnes på www.securecloud.com hvor du selv kan se en rekke statistikker og omdømme til ulike kilder.

Email Security 7.0 har ellers støtte for flere Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)-servere, og disse kan synkroniseres med hverandre. Det er videre mulig for sluttbrukere å rapportere søppelpost i Outlook, ettersom det med løsningen finnes en integrert søppelpostknapp.

Ellers kan vi nevne at Email Security 7.0 er tilgjengelig som maskinvare eller Windows-basert programvare. Ifølge Sonicwall kan løsningen brukes av selskaper i størrelsesorden fra to til 100 000 ansatte. Prisen starter på 4000 kroner. Antatt tid for en typisk installasjon ligger ifølge selskapet på rundt en time.

Les om:

Drift